V. 3.1.0

Arrangörspartner 2020

Folk och Kultur vill lyfta frågan ”Vem är till för vem”

Folk och Kultur är stolta att presentera vår första arrangörspartner – Dans i Nord. Tillsammans med dem lyfter vi ämnen som är aktuella och relevanta för många: Hur man når ut med högkvalitativ kultur till många – hur vårdpolitik och de kulturpolitiska målen berör varandra – och hur kultur är en kraft för demokratin och samhällsutvecklingen. 

Att nå ut med högkvalitativ kultur är kanske en av vår tids stora kultur-utmaningar. Dans i Nord har lyckats med detta i Norrbotten, en region som täcker en fjärdedel av Sveriges yta. Hur får man skattekronorna att räcka, hur hittar man gemensamma nämnare som skapar de samarbeten som behövs – och hur ökar man sin biljettförsäljning med över 900%? 

Dans i Nord är Folk och Kulturs första Arrangörspartner och tillsammans med dem ställer vi den aktuella frågan ”Vem är till för vem”.

– En danskonstnärs brinntid är väldigt kort. Vi hade inte tid att vänta på att strukturer och danshus skulle komma på plats, vi behövde komma ut! Det är dans som är verktyget för att skapa efterfrågan på dans!

Marie Larsson Sturdy, verksamhetschef och konstnärlig ledare på Dans i Nord, beskriver hur hon tänkte när hon tog över Dans i Nord (2012). Idag har Dans i Nord sin verksamhetsbas i Studio Acusticum i Piteå och turnérar till regionens samtliga 14 lokala Dansens hus i lika många kommuner.

Att hitta det som är gemensamt

Vid förra valet tog Sjukvårdspartiet över den politiska makten i region Norrbotten. Det var första gången på 84 år som det inte längre var Socialdemokraterna som styrde. 

– Det fanns oro hos kulturen om vad som nu skulle hända, det spekulerades och gick rykten. Men så går det inte att arbeta, vi behöver raka dialoger och fokusera på vad som är våra gemensamma nämnare, berättar Larsson Sturdy.

På seminariet deltar bland annat Anders Öberg, Regionråd i opposition (Socialdemokraterna) och Tomas Vedestig, ordförande i regionala utvecklingsnämnden (Sjukvårdspartiet). 

– Vi kunde se att sjukvårdens och kulturens utmaningar i många sammanhang är desamma – och att vi har samma mål. På seminariet kommer vi att prata om vad som är våra ”Common Grounds” och hur vi hittade fram till dem, säger Vedestig.

Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur, upplever att seminariet lyfter en fråga som är mycket aktuell.

– Kulturen ska vara en dynamisk och obunden kraft med yttrandefrihet som grund och att alla har rätt att uppleva och ta del av konst. Att kunna nå ut och samarbeta handlar om att omsätta de kulturpolitiska målen i praktiken. Med emfas visar Dans i Nord att detta är möjligt och att dansen som konstart och de möten som uppstår är en viktig del av samhällsutvecklingen. 

Larsson Sturdy avslutar:

– På seminariet vill vi även dryfta frågan om vad kvalitet är och hur vi kan skapa den, både inom till exempel vården och kulturen. När effektivitet ska genomföras för sin egen skull blir det sällan bra, när den används rätt blir det en väg mot en fungerande demokrati. Så vi behöver fortsätta fråga, vem är till för vem?

Vem är till för vem? Utmanande danskonst i glesbygd
Datum: torsdag 6 februari
OBS Ny tid: 13:00–14:00

Läs mer om seminariet

Marie Larsson Sturdy och Linde Sjöstedt

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in