V. 3.1.1
Erika Gerdemark, Kungahuset.se
Foto: Erika Gerdemark, Kungahuset.se

H.K.H. Kronprinsessan Victoria

H.K.H. Kronprinsessan Victoria, William Spetz, Per Bolund, Jonas Sjöstedt och Ibrahim Baylan till Folk och Kultur 5–8 februari 

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Folk och Kulturs officiella beskyddare 2020 och närvarar vid konventet den 5 februari i Eskilstuna. Med tre veckor kvar står det också klart att William Spetz deltar i ”Unga röster”, en programpunkt kurerad av Per Schlingmann. Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt medverkar i partiledarsamtal. Näringsminister Ibrahim Baylan deltar i ett seminarie tillsammans med Johan Skoglund, vd JM, Daniel Sachs, vd Proventus, Evelina Pärnerud, IBM:s CSR-Chef i Norden, och Jimmy Ahlstrand, Telenor Sveriges Chief Corporate Affairs Officer.

Folk och Kultur är den nationella samlingsplatsen för kulturpolitik och äger rum 5–8 februari 2020 i Eskilstuna för tredje året i rad. Nytt för i år är att H.K.H. Kronprinsessan Victoria är konventets officiella beskyddare. 

Per Schlingmann är en av Folk och Kulturs kuratorer och arrangerar bland annat seminariet ”Ungas röster – tar vi dem på allvar?” i vilket William Spetz, komiker, programledare och skådespelare, Jonathan Lundberg, journalist och författare till boken Sverigevänner och Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer medverkar. Moderator är Najma Mohamed, rektor för politikerskolan Höj rösten.

Två partiledarsamtal är klara med Per Bolund, Miljöpartiets språkrör och Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare. Jonas Sjöstedts programpunkt kommer att handla om hur kultur kan användas som ett verktyg för jämlikhet. Hur kan kulturen – både som brygga, motor och i sitt egenvärde – vara en kraft i framtidens samhälle? Kerstin Brunnberg, journalist, modererar bägge samtalen.

Hur kan kulturen bli en partner till framtidens hållbara näringsliv? Ibrahim Baylan, näringsminister, och representanter för några av landets mest inflytelserika företag; Johan Skoglund, vd JM, Daniel Sachs, vd Proventus, Evelina Pärnerud, IBM:s CSR-Chef i Norden, och Jimmy Ahlstrand, Telenor Sveriges Chief Corporate Affairs Officer, medverkar på seminariet ”Ett samhällsbyggande näringsliv närmare kulturen”.

– Morgondagens hållbara näringsliv utvecklas genom innovation, samhällsengagemang och nytänkande. Jag ser därför fram emot att på Folk och Kultur diskutera hur samarbeten mellan näringslivet och kulturen kan vara en katalysator för detta, och vad som behövs för att fler sådana samarbeten ska bli möjliga i framtiden, säger Ibrahim Baylan.

Folk och Kultur är ett deltagarstyrt konvent som arrangeras för tredje året i rad. 130 arrangörer genomför lika många program. Klara programpunkter och medverkande sedan tidigare är bland andra Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, som medverkar med egen talk show och Kasper Holten, teaterchef för Det Kongelige Teater, som berättar om hur kulturinstitutionerna kan berätta en ny historia om sig själva. Katti Hofflin, Västra Götalandsregionens Kulturchef, med flera deltar i ”The Arctic for sale?” – om vilken roll kulturen tar i klimatdebatten. Folk och kultur har ett nordiskt tema 2020. 

Vill du bevaka Folk och Kultur? Som är medierepresentant kan du ansöka om pressackreditering. Maila sofia.johansson@smallworld.se, ange namn och media. Folk och Kultur är kostnadsfritt för press.

Folk och Kultur 202
När: 5–8 februari 2020
Var: Munkellstaden, Eskilstuna
Vad: Folk och Kultur genomförs i februari för tredje året i rad. Det är ett kulturpolitiskt konvent för hela Sverige, platsen är Eskilstuna. Tillsammans med över 3000 besökare och 150 arrangörer vill Folk och Kultur vara den ledande mötesplatsen för konsten och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Folk och Kultur har även kallats ”Kulturpolitikens Almedalen”. 5–8/2 pågår konventet. 8/2 är programmet publikt och med fri entré under rubriken Folk och Kultur-dagen. 
Program: Alla programpunkter finns här

Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet – Kultur i hela landet. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och utställare.

Om beskyddarskap
Kungliga beskyddarskap har en lång historisk tradition. I dag innebär begreppet ett uttalat stöd för organisationers, föreningars eller institutioners arbete eller ett stöd till andra viktiga verksamheter eller samhällsengagemang.
Mer information på www.kungahuset.se 

Presskontakt
Sofia Johansson 
sofia.johansson@smallworld.se
073-673 07 96

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in