V. 3.1.1

Norden i Eskilstuna

Norden i Eskilstuna – möts på Folk och Kultur 5–8 februari 2020

27 miljoner invånare, i den tolfte största ekonomin i världen. Konst och kultur är hörnstenarna i det som binder Norden samman, och det som bidrar till att ge Norden ett ökat intresse i förhållande till resten av världen. För andra året i rad skapas en nordisk plattform på konventet Folk och Kultur. Nationellt och regionalt fokus breddas. Vad är den moderna nordiska berättelsen? Hur står den sig i det globala och samtida?  

Danmarks, Grönlands och Färöarnas gemensamma ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2020 kommer att lyftas under Folk och Kultur. En nordisk paviljong byggs och programmet genomsyras av nordiskt perspektiv. Genom att anlita Lise Bach Hansen, kulturkurator från Den Sorte Diamant, Kungliga biblioteket i Köpenhamn, att kurera tre seminarier för Folk och Kultur vill man ytterligare förstärka den nordiska profilen.

Ur det Nordiska programmet på Folk och Kultur 5–8 februari:

Kasper Holten, teaterchef för Det Kongelige Teater, berättar om hur de stora, statligt finansierade, kungliga, huvudstadsbaserade, offentliga public service-kulturinstitutionerna kan berätta en ny historia om sig själva. En historia som alla medborgare känner att de har tillgång till. I ett samtal kurerat av Lise Bach Hansen mellan danske Kasper Holten och svenske Staffan Becker, nytillträdd konserthuschef för Sveriges Radios Berwaldhallen, ställs grundläggande frågor som till exempel; varför finns Det Kongelige Teater och Berwaldhallen? Vad kan man använda dem till? Hur når de ut i landet? Och varför är det så viktigt att man i kulturbranschen arbetar tillsammans för att nå ut? 

”Makt eller maktlöshet” är också ett seminarium som kureras av Lise Bach Hansen. Sexualitet har ett värde. Vi har ett ekonomiskt system där sexualitet både driver samhället och river människor ner från toppen. Film -och teaterbranschen är ett av de bästa exemplen på detta. Hur agerar en av Nordens ledande filmregissörer, Janus Metz Pedersen, i denna verklighet? Vad säger Kitte Wagner, VD och konstnärlig ledare för Malmö Stadsteater och en av Sveriges stora teaterledare, om hur män och kvinnor framställs i scenkonsten idag? Och hur navigerar Svenska Filminstitutet i denna verklighet? – Anna Serner, VD, vars tjänstgöring kännetecknas av hennes arbete för jämställdhet svarar.

”Arctic for Sale” är en annan av Lise Bach Hansens programpunkter. Arktis har fått stor geopolitisk medvetenhet och seminariet ställer frågan om konsten och kulturlivet fångar det storpolitiska momentum, drivkraften som finns för Arktis och klimatförändringarna? 

”Ung kultur i förändring – konsekvenser för kulturpolitiken”, är tematiken under vilken professor Anna Sparrman presenterar en forskningsantologi gjord på uppdrag av Kulturanalys Norden om barns och ungas kulturliv i de nordiska länderna. Den ger en fördjupad bild av barns och ungas fritidskultur och drivkrafterna bakom denna.

Kulturpolitikens roll förr, nu och framöver diskuteras utifrån den nordiska kontexten i regi av Nordisk Kulturfond. 

Invigningsceremonin av Folk och Kultur markerar det nordiska temat genom medverkan av två av de nominerade till Nordiska Rådets musikpris 2019; violinisten Kreeta-Maria Kentala och Jouko Kyhälä, medlem i munspelskvartetten Sväng.

Arrangörer som presenterar aktuella nordiska frågeställningar och samarbetsprojekt på Folk och Kultur 2020 är Nordiska ministerrådet, Nordens institut på Åland och Nordisk kulturkontakt som lyder under Nordiska ministerrådet, Nordisk Kulturfond, Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturanalys Norden, Kulturfonden Sverige Finland, Uusi Teatteri och Föreningen Norden.

Deltar på Folk och Kultur 2020 gör också flera danska kvinnor som sitter på chefspositioner i svenskt kulturliv, som Kitte Wagner, VD Malmö Stadsteater, Gitte Grønfeld Wille, kulturchef Region Skåne, Sanne Houby Nielsen, direktör för Nordiska Museet i Sverige. Medverkar gör också bland andra Martin Breum, Arktis-expert, tv-journalist och författare, Eline Sigfusson, ställföreträdande direktör vid Nordisk Kulturfond i Köpenhamn, Alfiero Zanotto, rådgivare vid Nordisk Kulturkontakt i Helsingfors, Jaana Tamminen, projektchef för konst och kultur, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Läs om alla programpunkter med tema Norden här
På bild: Anna Serner (fotograf: Marie-Therese Karlberg), Janus Metz Pedersen, Kitte Wagner 

Folk och Kultur 2020
När: 5–8 februari 2020
Var: Munkellstaden, Eskilstuna
Vad: Folk och Kultur genomförs i februari för tredje året i rad. Det är ett kulturpolitiskt konvent för hela Sverige, platsen är Eskilstuna. Tillsammans med över 3000 besökare och 150 arrangörer vill Folk och Kultur vara den ledande mötesplatsen för konsten och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Folk och Kultur har även kallats ”Kulturpolitikens Almedalen”. 5–8/2 pågår konventet. 8/2 är programmet publikt och med fri entré under rubriken Folk och Kultur-dagen. 
Program: Alla programpunkter finns här

Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet – Kultur i hela landet. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och utställare. 

Presskontakt:
Sofia Johansson
sofia.johansson@smallworld.se
073-6730796

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in