V. 3.1.1

På onsdag startar Folk och Kultur

På onsdag startar Folk och Kultur med än fler röster om kulturpolitik, 5–8 februari i Eskilstuna

Armlängds avstånd, det är ett tydligt tema i Folk och Kulturs program i år. Den nationella samlingsplatsen för kulturpolitik, 5–8 februari, i Eskilstuna. En extra programpunkt, som satts in med anledning av decemberuppropet från 17 företrädare för olika kulturorganisationer, ger än fler röster om kulturen idag. I seminariet medverkar bl a. Sofia Lenninger, tidigare kulturchef i Sölvesborg. Folk och Kulturs officiella beskyddare 2020 H.K.H. Kronprinsessan Victoria, medverkar vid invigningen 5 februari kl. 13.00. Över 125 programpunkter genomförs av lika många arrangörer och under de fyra dagarna väntas ca 4500 besök. 

Frågan om armlängds avstånd har utkristalliserats som ett av de viktigaste temana under årets Folk och Kultur. Konstens frihet i relation till principen om armlängds avstånd har diskuterats länge men den senaste tiden har frågan fått en ny aktualitet. Flera programpunkter under konventet lyfter denna komplexa frågeställning på olika sätt, där olika röster kommer till tals.

Per Schlingmann, en av Folk och Kulturs kuratorer, tar upp frågan om konstens frihet i sitt seminarium ”Går demokrati och en fri kultur att förena”, torsdag 6 februari kl 10.00–11.00. Här medverkar Stina Oscarssondramatiker, regissör och fri skribent, Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolanoch Aron Emilsson (SD), kulturpolitisk talesperson. 

”Den fria konsten är hotad – hur kan den skyddas?” är en extrainsatt programpunkt som arrangeras av Folkets Hus och Parker i samarbete med Riksteatern och Svenska filminstitutet. Bakgrunden är debattartikeln den 16 december 2019 i Dagens Nyheter där 17 företrädare för olika kulturorganisationer presenterade förslaget att låta utreda hur kulturen kan få ett starkare skydd i lagen, med utgångspunkt i att konstens frihet är hotad. Den 14 januari 2020, i samma tidning, skriver Sofia Lenninger, tidigare kulturchef i Sölvesborg, en artikel med rubriken ”Därför blev jag omöjlig i SD:s Sölvesborg”. Medverkande i seminariet som äger rum på torsdag 6 februari kl 14.30–15.30 är Magnus Aspegren, VD Riksteatern, Anna Serner, VD Svenska filminstitutet, Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker, Sofia Lenninger f.d. kultur- och bibliotekschef i Sölvesborg, Christer Nylander (L), ordförande kulturutskottet och Lawen Redar (S), 3:e vice ordförande kulturutskottet. 

Folk och Kultur kan nu presentera sitt första konventpartnerskap som är ett samarbete mellan Skandinavisk Playbackteater StudioFolk och Kultur och Daniel Sachs Foundation. Partnerskapet möjliggör den interaktiva föreställningen ”Politiken, publiken och konsten – ett triangeldrama om Sveriges viktigaste distansrelation” med playbackteatergruppen Teater X på scen. Denna programpunkt vänder sig till politiker och kulturaktörer som bjuds in att gemensamt undersöka frågeställningar som rör kultur, demokrati, och politik. Hur förhåller de sig – och skulle kunna förhålla sig – till varandra? Intentionen är att skapa förutsättningar för en djupare, mer nyanserad förståelse för varandras perspektiv. 

– Vi vill utveckla Folk och Kultur tillsammans med andra, och detta partnerskap ger oss helt nya former. Vi går från debatt, till dialog, till scenisk gestaltning. Det är helt rätt riktning att gå, för komplexa frågor kräver nya former, säger Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur.

Folk och Kultur är ett deltagarstyrt konvent som arrangeras för tredje året i rad. 125 arrangörer genomför lika många program. H.K.H. Kronprinsessan Victoria är konventets officiella beskyddare 2020 och medverkar på invigningen 5 februari.

Klara programpunkter och medverkande sedan tidigare är bland andra William Spetz som medverkar i ”Unga röster”, en programpunkt kurerad av Per Schlingmann. Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt deltar i partiledarsamtal, Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, medverkar med egen talk show och Mikael Damberg, inrikesminister i SVTs samtal om hot och hat. Näringsminister Ibrahim Baylan deltar i ett seminarium tillsammans med Johan Skoglund, vd JM, Daniel Sachs, vd Proventus, Evelina Pärnerud, IBM:s CSR-Chef i Norden och Jimmy Ahlstrand, Telenor Sveriges Chief Corporate Affairs Officer. Kasper Holten, teaterchef för Det Kongelige Teater, berättar om hur kulturinstitutionerna kan berätta en ny historia om sig själva och Katti Hofflin, Västra Götalandsregionens Kulturchef, med flera deltar i ”The Arctic for sale?”– om vilken roll kulturen tar i klimatdebatten. 

Fler kulturpolitiska seminarier på temat armlängds avstånd är:
DIK: Kulturen och politiken – hur mår relationen?
Axess Publishing AB: Konsten och friheten – dags för skilsmässa?
Koalition för kulturdebatt: Vittnesmål från den kulturpolitiska myllan
Västra Götalandsregionen: Vem bestämmer över konsten i det offentliga rummet?

Vill du bevaka Folk och Kultur? Som är medierepresentant kan du ansöka om pressackreditering. Maila sofia.johansson@smallworld.se, ange namn och media. Folk och Kultur är kostnadsfritt för press.

Folk och Kultur 2020
När: 5–8 februari 2020
Var: Munkellstaden, Eskilstuna
Vad: Folk och Kultur genomförs i februari för tredje året i rad. Det är ett kulturpolitiskt konvent för hela Sverige, platsen är Eskilstuna. Tillsammans med 125 arrangörer och de ca 4500 besök som väntas under de fyra dagarna vill Folk och Kultur vara den ledande mötesplatsen för konsten och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Folk och Kultur har även kallats ”Kulturpolitikens Almedalen”. 5–8/2 pågår konventet. 8/2 är programmet publikt och med fri entré.

Se hela programmet här
Pressmeddelandet som PDF

Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet – Kultur i hela landet. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och utställare.

Presskontakt
Sofia Johansson 
sofia.johansson@smallworld.se
073-673 07 96

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in