V. 3.1.1
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Programsläpp

Programsläpp för Folk och Kultur 2020 – 126 programpunkter i 15 teman

Idag släpps programmet till den tredje upplagan av Folk och Kultur, den nationella samlingsplatsen för kulturpolitik i Sverige och Norden i februari 2020. Med 126 programpunkter under fyra dagar och en tematik som spänner från demokrati, miljö och jämställdhet till integration och kulturpolitik. 2019 samlade dagarna i Eskilstuna 3 000 deltagare från hela Sverige. 

Kulturministern inviger och leder också en egen talk show under rubriken ”Halva scenen – jämställd kultur!”. Folk och Kulturs kuratorer Per Schlingmann och Lise Bach Hansen bidrar med sex egna programpunkter som bland annat fokuserar på ”De unga och de tunga” och rörlig bild; ”Är det en ny plattform eller väg mot ökad maktlöshet?” SR och SVT genomför egna seminarier och röster om ny samisk kulturpolitik höjs. Folk och Kultur 2020 rymmer allt från mindre bokförlag till etablerade institutioner, från regionala till nationella och internationella frågeställningar om kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Det är öppet för alla och deltagarstyrt. Workshops, seminarier och kulturarrangemang avlöper varandra under dagarna och har sorterats under 15 teman. 

Mer om programmet, med exempel från teman:

SVT:s Hanna Stjärne med gäster samtalar om hot och hat utifrån att var tredje journalist och nästan lika många förtroendevalda trakasseras, hotas eller utsätts för våld. Yttrandefrihetsgrundlagen är ett fundament i det svenska demokratiska samhället men hur fri är kulturen och det fria ordet år 2020? 

Per Schlingmann, en av Folk och Kulturs kuratorer, ställer frågan om det går att förena en demokratiskt beslutad kulturpolitik med idén om att kulturen ska vara fri? Diskussioner pågår i flera kommuner om den lokala kulturpolitiken ska vara mer vägledande när det gäller de konstnärliga uttrycken. Är det möjligt att förena en fri kultur med demokrati? Och om inte, är det ens önskvärt med en fri kultur? Exempel som lyfts är Nacka med riktlinjer för konstens utformning och den uppmärksammade policyn i Sölvesborg som antagits och som motverkar inköp av samtidskonst. Båda programmen ingår i temat Demokrati

Sveriges Radio tar upp vilket ansvar medier tar för att spegla hela landet och minska klyftan mellan stad och land? Och vad händer med självbilden och förtroendet för samhället när bevakningen av det egna närområdet minskar? Ingår i temat Jämställdhet.

Länsmuseerna har en utmaning i att utveckla nya upplevelser och tydligare bidra till besöksnäringen. Allt fler svenskar väljer att semestra hemma och valet av destination väljs till stor del utifrån platsens historia och utbud av kultur. Ingår i temat Publikutveckling och Miljö och hållbarhet

Folk och Kulturs andra kurator, Lise Bach Hansen, till vardags Head of programming på litteratur- och spoken word-scenen på Den Sorte Diamant, Kungliga biblioteket i Danmark,lägger stort fokus vid temat Miljö och hållbarhet, som går igen i flera delar av programmet. I hennes programpunkt The Artic for Sale lyfts frågan om vilken roll kulturen tar i klimatdebatten. Fångar konsten och kulturen den storpolitiska drivkraften för Arktis och klimatförändringarna?

Förlaget Columbine tar scenkonstdebatten vidare ur sitt perspektiv och ställer frågan vad den nutida originaldramatiken har för roll i dagens teaterliv. Vad som talar för, och emot, en större andel nyskrivet ur ett konstnärligt perspektiv och vad vinsten/förlusten blir för publiken. Ingår i temat Konstnärligt. Där finns också Konstnärernas riksorganisation som presenterar en uppdaterad rapport om konstbranschen och dess utveckling. 

Giron Sámi Teáhter ställer frågan om hur ser vi till att den samiska rösten gör sig gällande och betraktas som en nödvändig resurs i utformandet av en ny samisk kulturpolitik. Ingår i temat Kulturpolitik.

Flera programpunkter handlar om den regionala kulturpolitiken, om bristen på finansiering och ur perspektivet urbanisering. Folk och Kultur och Nätverkstan redovisar sin överblick på hur förutsättningarna för att bedriva kulturpolitik har förändrats. En överblick de fått efter att ha genomfört kulturpolitiska samtal i 17 av Sveriges 21 regioner. Sveriges museer spinner vidare på urbaniseringen: Vad händer med museernas bidrag till lokalsamhället när kunskapsunderlaget inte fylls på? Hur ska framtida museer spegla vår tid om samlingen inte är aktiv? Ingår också i temat Kulturpolitik.

Kisam är föreningen som utbildar ledare ur det som ibland benämns som den förlorade generationen invandrarkvinnor. Konsten och kulturen är grunden i arbetet och nu tar de nästa steg i utvecklingen genom att utbilda 20 ledare för Världens mammor, men även ledare för att fler röster ska kunna ingå i samhällsutvecklingen. Ingår i temat Integration/ inkludering

Nordisk Kulturkontakt medverkar med ett samtal om vilka allianser som behöver etableras för att säkra inte bara konstens handlingsutrymme, utan allas demokratiska rättigheter. Nordiska kulturfonden kommer att koppla kulturella frågor till allmänna samhällsfrågor och utveckling av det civila samhället. Övergripande tema är kulturens aktuella och möjliga roller inom områdena kulturinstitutionernas roll, globalisering, regionalisering, kulturell mångfald, hållbarhet och den nordiska tanken. Ingår i temat Norden

Fler teman på Folk och Kultur 2020 är: Barn och ungaDigitalisering, FilmFolkbildningForskningHälsa, Kulturarv,Näringslivoch Regionalt

Folk och Kultur 2020
När: 5–8 februari 2020
Var: Munkellstaden, Eskilstuna
Vad: En mötesplats för konsten och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. 5–7/2 pågår konventet. 8/2 är programmet publikt och med fri entré under rubriken Folk och Kultur-dagen. Programmet till Folk och Kultur-dagen släpps den 13 december. 
Program: Alla programpunkter finns här

Folk och Kultur genomförs i februari för tredje året i rad. Det är ett kulturpolitiskt konvent för hela Sverige, platsen är Eskilstuna. Tillsammans med över 3000 besökare och 150 arrangörer vill Folk och Kultur vara den ledande mötesplatsen för konsten och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Folk och Kultur har även kallats ”Kulturpolitikens Almedalen”.

Folk och Kultur lyfter bland annat frågan, hur kan vi tillsammans kan riva de stuprör som begränsar Sveriges utveckling och samhällets dynamik? Sverige är en stark kunskaps-, vetenskaps-, innovations- och kulturnation. Vad skulle hända om de regionala och nationella insatserna inom turism, integration, hälsa, stadsplanering, kreativitet och innovation skulle kunna planeras tvärsektoriellt? Hur kan kulturen – både som brygga, motor och i sitt egenvärde – vara en kraft i framtidens samhälle? 

Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet – Kultur i hela landet. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och utställare. Folk och Kultur äger sedan starten 2018 rum årligen i Munktellstaden i Eskilstuna.

Presskontakt: Sofia Johansson
sofia.johansson@smallworld.se
073-673 07 96


Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in