V. 3.1.1

Samiskt kulturpolitiskt toppmöte

Samiskt kulturpolitiskt toppmöte på Folk och Kultur 2020

Giron Sámi Teáhter arrangerar ett samiskt kulturpolitiskt toppmöte på Folk och Kultur 2020. Region Norrbotten offentliggör sitt kulturpolitiska positionspapper, framtaget i samverkan med regionerna Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Flera aktörer från Norrbotten deltar på Folk och Kultur 5–8 februari 2020, den nationella samlingsplatsen för kulturpolitik i Sverige och Norden. På temat publikutveckling arrangerar Dans i Nord, som är Folk och Kulturs första arrangörspartner någonsin, tillsammans med Folk och Kultur ett seminarium med rubriken ”Vem är till för vem?”, med anledning av att Dans i Nord lyckats med en av vår tids svåraste kulturutmaningar – att nå ut.

Giron Sámi Teáhter arrangerar ”Samiskt kulturpolitiskt toppmöte – från Sápmi till Sverige”. Samerna är sedan 2011 erkända som ett urfolk i den svenska grundlagen och med det följer bland annat kulturella rättigheter. På Folk och Kultur ställs frågorna om hur den samiska rösten ska göra sig gällande och betraktas som en nödvändig resurs i utformandet av en ny samisk kulturpolitik. Medverkar gör bland andra Åsa Simma, teaterchef Giron Sámi Teáhter och Oskar Östergren Njajta, Aejiles, båda från det nybildade samiska kulturnätverket Viermie – K, samt Per Jonas Partapuoli som är moderator.

I Norrbotten har Dans i Nord lyckats nå ut med högkvalitativ kultur. De turnerar idag till regionens samtliga 14 lokala Dansens hus i lika många kommuner. Hur får man skattekronorna att räcka, hur skapar man de samarbeten som behövs och hur ökar man sin biljettförsäljning med över 900%? Dans i Nord är Folk och Kulturs första Arrangörspartner. Att vara Arrangörspartner till Folk och Kultur innebär ett djupare samarbete som bidrar till att konventet blir en spännande och dynamisk mötesplats för demokrati- och samhällsutvecklingen. Dans i Nord och Folk och Kultur ställer den aktuella frågan ”Vem är till för vem?”. På seminariet deltar bland annat Anders Öberg, regionråd i opposition (Socialdemokraterna) och Tomas Vedestig, ordförande i regionala utvecklingsnämnden (Sjukvårdspartiet). 

– Vi kunde se att sjukvårdens och kulturens utmaningar i många sammanhang är desamma och att vi har samma mål. På seminariet kommer vi att prata om vad som är våra ”Common Grounds” och hur vi hittade fram till dem, säger Tomas Vedestig.

Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur, ser att seminariet lyfter en fråga som är mycket aktuell.

–  Att kunna nå ut och samarbeta handlar om att omsätta de kulturpolitiska målen i praktiken. Med emfas visar Dans i Nord att detta är möjligt och att dansen som konstart och de möten som uppstår är en viktig del av samhällsutvecklingen, säger Linde Sjöstedt.

På seminariet lyfts även frågan om vad kvalitet är och hur man kan skapa den, både inom till exempel vården och kulturen. 

– När effektivitet ska genomföras för sin egen skull blir det sällan bra, när den används rätt blir det en väg mot en fungerande demokrati. Så vi behöver fortsätta fråga, vem är till för vem? Säger Marie Larsson Sturdy, verksamhetschef och konstnärlig ledare på Dans i Nord.

Läs mer om Arrangörspartnerskapet här
Läs mer om seminariet här

Folk och Kultur 2020
När: 5–8 februari 2020
Var: Munkellstaden, Eskilstuna
Vad: En mötesplats för konsten och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. 5–8/2 pågår konventet. 8/2 är programmet publikt och med fri entré under rubriken Folk och Kultur-dagen. 
Program: Alla programpunkter finns här
 
Folk och Kultur genomförs i februari för tredje året i rad. Det är ett kulturpolitiskt konvent för hela Sverige, platsen är Eskilstuna. Tillsammans med över 3000 besökare och 150 arrangörer vill Folk och Kultur vara den ledande mötesplatsen för konsten och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Folk och Kultur har även kallats ”Kulturpolitikens Almedalen”.
 
Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet – Kultur i hela landet. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och utställare. Folk och Kultur äger sedan starten 2018 rum årligen i Munktellstaden i Eskilstuna.

Ladda ner pressbilder

Presskontakt:
Sofia Johansson
sofia.johansson@smallworld.se
073-673 07 96

Övriga programpunkter som arrangeras av aktörer från Norrbotten

Kultur i Norr är ett nätverk där Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen samverkar i kulturfrågor. Samarbetet har nu mynnat ut i ett kulturpolitiskt positionspapper som offentliggörs på Folk och Kultur på seminariet ”Nu gör vi det – Kultur i Norr tar position!”. Det kulturpolitiska positionspapprets syfte är att ytterligare stärka det professionella kulturlivets roll och position som tillväxtfaktor i norra Sverige genom tre prioriterade områden: urfolket samerna, kulturella och kreativa näringar och arrangörsfrämjande insatser. 

Regionbibliotek Norrbotten, Norrbottens kommuner, Region Norrbotten, Sametinget i Sverige och Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset berättar om hur de tillsammans utvecklar Polarbibblo.se till ett centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli och dess varieteter, samiska språk och svenska för användare i hela landet.

”Kultur på varje ort? Turnésystem och nationella samarbeten”, ett seminarium om hållbara strukturer för turnerande av musik, dans och teater i hela Sverige. Dansnät SverigeRiksteatern och På turné samtalar kring utvecklingen av nationella turnéstrukturer, utmaningar och möjligheter och vikten av samarbeten på nationell och interregionala nivåer. 

Norrbottens museum har via utvecklingsprojektet ”Under samma himmel” lagt grunden för Sveriges första digitala basutställning, förenat med fysiska utställningar. I seminariet berättas om det omfattande projektet där berättelser omsätts i fysisk och digital form för att tillgängliggöras för invånare i Sverige och världen. 

Norrbottens museum medverkar också med ”Järn i Norr, nyskapande forskningsförmedling” om hur spetsforskning kan integreras med en ny och unik forskningsförmedling som blandar traditionella förmedlingsmetoder med teater och arkeologiskt experiment.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in