V. 3.1.0
Nils Jarlsbo
Foto: Nils Jarlsbo

Regionala samtal 2020

På uppdrag av Folk och Kultur genomförde Nätverkstan hösten 2019 och våren 2020 ett antal samtal i Sveriges regioner om framgångsrika satsningar tillika vilka kulturpolitiska utmaningar man stod inför. En blandning av aktörer bjöds in för att delta: politiker, tjänstepersoner, forskare, konstnärer och kulturaktörer. Ambitionen var att alla inte på förhand skulle känna varandra, tanken var att ”rycka deltagarna ur sina ordinarie roller” och få till samtal som annars inte skulle ägt rum. 

Inför Folk och Kultur 2018 gjordes en liknande satsning som var mycket uppskattad och åtminstone en slutsats var tydlig – behovet av denna form av mötesplatser är stort. I utvärderingarna efter varje samtal lovordades själva initiativet av deltagarna. Näst intill samtliga medverkande såg en nytta i möjligheten att mötas och samtala vid sidan av ordinarie rutiner och roller, utan krav på beslut eller med en i förväg uppgjord agenda. En sådan mötesform, med tydliga yttre former för samtalen, kombinerat med frihet kring vad som kunde diskuteras, gjorde det möjligt att gemensamt tänka nytt och långsiktigt. Inför Folk och Kultur 2020 togs samtalen upp igen och det genomfördes sju stycken.

Nätverkstan, som genomförde samtalen, består av Jesper Eng, Karin Dahlborg och David Karlsson och har sitt säte i Göteborg.

Nils Jarlsbo

Turnén 2019/ 2020 såg ut så här:
22–23 augusti: Region Jämtland/Härjedalen
23–24 september: Region Jönköpings län
14–15 oktober: Region Dalarna
22–23 oktober: Region Norrbotten
29–30 oktober: Region Sörmland
25–26 november: Region Skåne
16–17 december: Region Blekinge
3–4 februari 2020: Region Uppsala

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in