V. 2.1.7

Dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett nationellt turnénätverk för den samtida danskonsten. Nätverket består av 15 parter som presenterar dans på 30-talet orter. Vi arbetar med turnégästspel och med att stärka och öka kompetensen inom arrangörsledet, Vi bygger strukturer för kunskapsnoder i landets regioner och kommuner samt modeller för produktionsstöd till det fria dansfältet.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!