V. 2.1.7

Eskilstuna kommun

Kultur- och fritidsverksamheten i Eskilstuna kommun är bred och mångsidig. Det övergripande långsiktiga målet för kultur- och fritidsnämndens verksamheter är att alla erbjuds ta del. Här erbjuds kultur, berikande fritid, bildning och upplevelser. Här finns också ansvaret att samla, vårda och visa kulturarvet. I Eskilstuna skapar vi kultur varje dag. För oss ska kulturen manifestera inkludering och gemenskap. Vi erbjuder museer, bibliotek, utbildning, scener för konst, musik, dans och teater, och andra mötesplatser för upplevelser, skapande och bildning. Men vi tar också kulturen dit där människorna finns. För vi är fast övertygande om att det ska vara lätt att ta del av kulturen och skapa kultur. Som boende och verksam i våra olika områden är du medskapande. Engagerade människor i vår stad skapar ständigt nya kulturuttryck. Vår roll är att inspirera till dialog, inkludera och uppmuntra all kultur. Det gör vi tillsammans. Vi kallar det Kulturevolution.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!