V. 2.1.7

Göteborgs universitet

Kulturskoleklivet består av de sex lärosäten som i Sverige ha uppdraget att utveckla och starta kulturskolepedagogutbildning för att stärka kompetensförsörjningen till kulturskolan,Göteborgs universitet, Lunds universitet, SMI, Stockholms Konstnärliga högskola, Stockholms universitet och Umeå universitet. Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!