V. 2.1.7

KISAM

Föreningen KISAM - konsten i samhället - arbetar för att: Öka kunskapen om konstens/kulturens möjligheter i samhällsutvecklingen. En hållbar samhällsutveckling och sektorsövergripande tvärsektoriellt samarbete, skapa plattformar/mötesplatser för kunskap, kompetensutveckling och förmedling, riktad till politiker/beställare/civilsamhälle och konstnärer.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!