V. 2.1.7

Länsmuseernas samarbetsråd

Länsmuseerna bildar tillsammans Sveriges största museum och har nästan 4 miljoner besökare varje år. Den främsta målgruppen är barn och ungdomar. Sveriges länsmuseer har cirka 1 600 årsarbeten och omsätter 1,4 miljarder kronor per år. Länsmuseernas samarbetsråd bildades 1954 och företräder 23 regionala museer som finns över hela landet. Rådet är ett samlande organ för de olika länsmuseerna i syftet att bidra till kunskapsutbyte och verka för länsmuseernas gemensamma intressen.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!