V. 2.1.7

Region Örebro län

Biblioteksutveckling Region Örebro län är den del av Region Örebro läns område Kultur och ideell sektor som ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten. Som sådan testar vi olika metoder för verksamhetsutveckling, där Fail Camp är en. Sedan 2017 har vi genomfört Fail Camp från Umeå i norr till Berlin i söder.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!