V. 2.1.7

Statens konstråd

Statens konstråd undersöker och utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Via platsspecifik konst, tillfälliga interventioner, stadsutvecklingsprojekt samt diskussioner och publikationer strävar vi efter att bidra till utvecklingen av samtidskonsten såväl som den offentliga miljön. Dessutom driver Statens konstråd ett kunskapsnav för offentlig konst i rikstäckande skala samt bidrar till utvecklingen av organisationer för samtidskonst i Sverige.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!