V. 3.1.1
Foto: Anna Molander

Annelie Kurttila: “Folk och Kultur är oerhört viktigt som mötesplats”

Vi fortsätter att presentera Folk och Kulturs Programråd, som jobbar med att säkerställa ett program av hög kvalitet 2021. Programrådet består av Rikard Gateau, Susanna Dahlberg och Annelie Kurttila.

Annelie Kurttila är museichef på Stockholms läns museum och har i drygt 20 år arbetat inom museisektorn, ofta med projekt som syftar till att göra kulturarvet till en del av samhällsutvecklingen. 2021 års konvent blir det andra året som Annelie medverkar i Folk och Kulturs programråd.

Vad ser du som Folk och Kulturs viktigaste syfte?
Folk och Kultur är ju oerhört viktigt som mötesplats, dels inom olika sektorer men också mellan sektorer och för att politiker, tjänstemän och utövare ska kunna ses och föra samtal. Det är betydelsefullt att kulturfrågorna genom Folk och Kultur får så stort mediautrymme.

Som del av Folk och Kulturs programråd, vad vill du bidra med?
Jag vill lyfta de många spännande projekt som sker lokalt, regionalt och nationellt inom museibranschen.

Berätta om en stor, personlig kulturell upplevelse du haft.
Som museiperson ser jag väldigt många utställningar, i synnerhet inom konstområdet och gärna samtida konst. Att besöka Venedigbiennalen har varit omtumlande. En utställning som jag ofta tänker på såg jag på Liljevalchs i slutet av 1990-talet då publiken var medskapande.


Lämna en kommentar

Kommentarer

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in