V. 3.1.1
Foto: Ulf Aneer

Ett galet stort och äventyrligt utvecklingsuppdrag

Folk och Kultur har från starten 2018 varit ett galet stort och äventyrligt utvecklingsuppdrag.

Folk och Kulturs styrgrupp och Kulturlyftets styrelse har nu beslutat att Folk och Kultur ställer om till ett digitalt konvent 2021. Jag är glad över beslutet. Det kommer att bli något helt nytt och spännande. Jag ser massor med utvecklingsmöjligheter. Men det innebär också stora utmaningar tidsmässigt, kunskapsmässigt och ekonomiskt.

Jag vill bjuda in er alla att vara med på denna kunskaps- och utvecklingsresa, genom att jag bloggar här om vår process. Vi är nybörjare på det digitala formatet, men trygga i vår visshet att vikten av kulturpolitiska samtal och möten aldrig har varit större i en tid då konsten och kulturen – enskilda konstnärer, det fria kulturlivet, institutioner, ideella föreningar har drabbats så hårt av den pandemi som pågår.

Så här skrev en deltagare om 2020 års konvent:

Hög nivå på den politiska debatten på stora scen. Många fler politiker från olika departement i år, mycket bra med tvärsektoriella debatter. Bra moderatorer och debattdeltagare, superintressanta ämnen. Bra med curering av program och programpunkter – det var mer proffsigt i år. Utställartorget är jättebra. Minglet toppen men på för stor yta. Bra och proffsig underhållning.

Hur omsätter man detta digitalt?

Utmaningarna som jag ser nu är:

Folk och Kulturs grundidé är att det bygger på att konventet är deltagarstyrt. Hur skapar vi ett digitalt deltagarstyrt konvent?

En av de viktigaste drivkrafterna för att delta på Folk och Kultur är mötet med andra människor. Hur gör vi det i en digital form?

Dialogen med er har redan börjat, den 26 och 27 augusti bjöd vi in till en digital Partners- och infoträff, se här. De som deltog diskuterade i smågrupper bland annat följande fråga; Vad är den viktigaste funktionen med Folk och Kultur 2021 – oavsett form? Här är en sammanställning av ett axplock av svaren:

 • Viktigt att få alla att förstå vikten med kultur och få chans att prata om det på en hög nivå mellan politiker, tjänstemän och konstnärer på samma arena.
 • Viktig plats för att säkra pengar till regionerna för att få igång kultur igen.
 • Vi vet att FoK gör skillnad, vi kan se det. Visar kraften i kulturen för andra politiker – speciellt med corona.
 • Möjligheter till omställningar i spåren av coronakrisen. Koppla till klimatfrågan och hållbarhet.
 • Vi pratade också om samtal kring arbetsvillkoren för alla de kulturarbetare som blivit helt utan uppdrag och jobb, och vad det gör med villkoren för ett brett och mångfaldsrikt kulturliv på längre sikt.
 • Öppna upp för flera aktörer att mötas. Försökt att inte sätta ”KULTUREN” i centrum alltid. Utgå ifrån t.ex. hållbarhet, agenda 2030. Sätta människan i centrum?
 • Kulturens betydelse för demokratin, yttrandefriheten och det fria samtalet satte gruppen i fokus.
 • Viktigt att om och om igen lyfta kulturens betydelse och angelägenhet samt armlängds avstånd.

Deltagarstyrt ska det absolut kunna bli även i digital form. Det finns så många angelägna ämnen och erfarenheter som ska lyftas fram. Formerna för hur vi ska kunna uppnå känslan av det goda mötet intresserar mig jättemycket – det digitala till trots, men hur ska det gå till? Hör gärna av er med tankar utifrån nedanstående frågor.

 • Vilka frågeställningar skulle du vilja ta del av under Folk och Kultur 2021?
 • Vad vill du/din organisation bidrag med?
 • Har du erfarenheter av digitala mötesformer som skapar konstruktiva möten?

Vi är mitt inne i den digitala utvecklingsresan. När formen är satt så kommer vi att öppna för er att skicka in era bidrag och förslag. Allt sker från och med i år på vår hemsida, så håll koll på den, så att du lättare kan följa utvecklingen.

Även om längtan efter det fysiska mötet är STORT så ser jag fördelar, ett digitalt Folk och Kultur är mera miljövänligt och tillgängligt för alla oavsett var du bor i Sverige, Norden, Europa…

Linde Sjöstedt, 22 september 2020. 


Lämna en kommentar

Kommentarer

Caroline Swartling
7 okt 2020 10:56
Spännande läsning att ta del av! Jag vill veta mer om utvecklingen framåt.
Folk och Kultur
7 okt 2020 10:56
Vi ser fram emot att dela med oss av vår process!

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in