V. 3.1.0
Foto: Jason Andersson/Studio Emma Svensson

Folk och Kultur 2021 blir ett digitalt konvent!

Folk och Kultur ställer inte in, vi ställer om!

Folk och Kultur blir ett digitalt konvent och sänder från Eskilstuna i februari 2021.

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister

– Den regionala kulturen betyder så mycket för Sveriges kulturliv och för människors vardag runt om i landet. Jag ser fram emot att Folk och Kultur blir av även nästa år, om än digitalt. Vi behöver dessa mötesplatser, för tillsammans arbetar vi för att Sverige fortsatt ska vara en kulturnation att räkna med, säger Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister.

Robert Uitto, styrelseordförande för Kulturlyftet

Robert Uitto, ordf. Kulturlyftet – kultur i hela landet

– Det kulturpolitiska samtalet är viktigare än någonsin, och jag kan inte nog understryka betydelsen i att kunna möta varandra för dialog och inspiration. Därför är vi glada att kunna presentera Folk och Kultur som ett digitalt konvent 2021. Även i den nya formen hoppas vi på ett brett engagemang och samarbete med alla som är intresserade av att bidra, säger Robert Uitto, styrelseordförande för Kulturlyftet.

Den digitala formen och programmet arbetas nu fram och kommer att presenteras på www.folkochkultur.se under hösten.


Lämna en kommentar

Kommentarer

Inga kommentarer.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in