V. 3.1.0
Foto: Ulf Aneer

Nystart för Kulturen – 2021

2020 minns vi som pandemins år – vad händer 2021? Hur förvaltar vi våra nya erfarenheter från det gångna året? 2018 startade vi Folk och Kultur för att bidra till ett “Kulturlyft” i hela landet. Nu 2021 behöver vi en “Nystart” för kulturen. Mycket har synliggjorts under 2020, bl a den stora bristen på trygghetssystem i vår bransch. 2021 tar vi dessa erfarenheter vidare.
Låt Folk och Kulturs 150 programpunkter bli en inspiration för en nystart för Kulturen med nya och kreativa utvecklingsmöjligheter.

Folk och Kultur 2021 är helt anpassat efter omständigheterna, vi sänder digitalt, de allra flesta samtal sker per länk, Folk och Kulturs studio följer de regler som gäller. Vi uppmanar alla våra 140 arrangörer att istället för att sända live – spela in i förtid. Skulle vi få en total nedstängning i Sverige kan vi genomföra Folk och Kultur digitalt på ett säkert sätt genom att sända allt som är förinspelat.

I tre år, sedan 2018, har jag varit ansvarig för genomförandet av Folk och Kultur. Att så många har mötts i Munktellstaden i Eskilstuna och tillsammans samtalat och diskuterat konsten och kulturens roll i demokrati- och samhällsutvecklingen har känts otroligt meningsfullt. Speciellt när ni arrangörer och besökare i utvärderingarna talar om vikten av möten, där ett spontant samtal med en helt okänd person i kaffekön kan leda till nya insikter. Det är värdefullt att ta en paus från de dagliga rutinerna och uppdragen – för att tillsammans med många andra lyfta blicken, tänka större och se saker och ting från nya och annorlunda perspektiv. Allt detta tänker jag är kärnan av vår gemensamma plattform Folk och Kultur.

Folk och Kultur Satellitkonvent
Jag hoppas att det digitala mötet också ska ha dessa fördelar. Folk och Kultur har tillsammans med Gislaveds kommun tagit fram ett helt nytt digitalt sätt att mötas, Folk och Kultur Satellit. Nu kommer vi var och en sitta i våra hem och ta del av Folk och Kultur på våra skärmar. Hur tar vi vidare de tankar och ideér som dyker upp? Genom Folk och Kultur Satellit möts ni, i er arbetsgrupp eller i er nämnd, i en digital workshop där ni i förväg kan bestämma ett tema. Detta kan exempelvis vara barn- och unga, kulturpolitik, kulturarv – eller vad som är angeläget för just er. Inspirationen har ni från Folk och Kulturs seminarier. Eftersom hela Folk och Kulturs program finns tillgängligt på den digitala plattformen fram till den 19 februari, finns det möjlighet att genomföra Satellitkonvent under hela periden 10-19 februari. Ni möts och workshoppar tillsammans – vi tillhandahåller den digitala tekniken och utbildar er processledare och ni får en meningsfull fortsättning på Folk och Kultur-dagarna. Är ni intresserade? Läs mer här.

Folk och Kulturs programsläpp
Den 28 januari släpps årets program – det är en dag att se fram emot! Redan nu vill jag berätta om vad som händer i Folk och Kulturs Studio. Vår programledare Zandra Thuvesson kommer onsdag, torsdag och fredag förmiddag via länk att samtala med gäster under ca tre timmars direktsändning. Detta sker parallellt med fem andra kanaler där vi också sänder program, uppdelade utifrån tio olika teman.

Kulturskapares vittnesmål
Under rubriken #framåt lyfter Folk och Kultur i kortformat svenska kulturskapares vittnesmål kring hur det är att verka under den pågående coronakrisen. #framåt-filmerna ger en ögonblicksbild av kulturskapares vardag under pandemin. Filmerna visas under konventets alla dagar, och kommer även gå att se i efterhand.

Omvärldsbevakning på kommunal, regional, nationell och nordisk nivå
Vi vill också i Folk och Kulturstudion förmedla berättelser och kulturpolitiska visioner från kommunal, (onsdag) regional (torsdag) statlig och nordisk nivå (fredag). Vi ställer frågor om: Vilka stödinsatser har man tillfört kulturen? Vilka av dessa har gått till de fria aktörerna? Vad har blivit bättre under det gångna året när det gäller krishantering och utveckling av kulturen? Vad behövs det för verktyg, kunskaper och incitament för att ta kulturfrågorna framåt? Under programvinjetten #Hur mår kulturen? har vi bett landets alla 21 regionala kulturchefer att dela med sig av vad som händer i just deras region. Vi har även bjudit in kulturpolitiker från Sveriges kommuner, regioner, riksdag och regering för att tala om framtidens kulturpolitik – och vad som krävs för att nå dit.

Ett av konventets teman är Nordiskt perspektiv. Med hjälp av Benny Marcel, direktör för Nordisk Kulturfond och Ola Kellgren, direktör för Nordisk kulturkontakt kommer vi att få en nordisk utblick. Samtalet sker tillsammans med Kristin Danielsen, direktör för norska Kulturrådet, Paula Tuovinen direktör Taike, Centret för konstfrämjande (Finlands motsvarighet till Kulturrådet) och Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet.

Vi välkomnar det nya året med dess läkande kraft och nya möjligheter!

Linde Sjöstedt den 19 januari 2021


Lämna en kommentar

Kommentarer

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in