V. 3.1.0

Partiledare Annie Lööf deltar på Folk och Kultur 2021

Folk och Kultur kan stolt meddela att Centerpartiets partiledare Annie Lööf kommer att delta vid det digitala konventet Folk och Kultur, 10-12 februari. Genom partiledarens medverkan stärks det breda kultursamtalet och alla deltagare får ta del av en visionär framtidsspaning där Centerpartiet lyfter kulturens betydelse för den regionala samhällsutvecklingen.

”Att delta som talare under Folk och Kultur känns i år extra viktigt. Vi lever mitt i en pandemi som har stora konsekvenser på hela kultursektorn. Kulturen är ett grundfundament i vår liberala demokrati och att den hålls levande i hela landet bidrar till såväl ökad folkhälsa och integration som viktiga relationsbyggen mellan människor. Kulturen gör att vi får verktyg till att bättre förstå oss själva som människor”, kommenterar Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Folk och Kultur erbjuder en plattform för riksdagens samtliga partiledare. Vi vill spränga stuprören och stärka konstens och kulturens betydelse inom flera politik- och samhällsområden; som regional utveckling, integration, hälsa, demokrati, företagsamhet – utan att för en sekund glömma bort konstens grundval: den konstnärliga friheten. Annie Lööf har antagit utmaningen och kommer till Folk och Kultur för att berätta om sin och Centerpartiets vision och hur partiets kärnfrågor blir viktiga beståndsdelar i utvecklandet av vårt demokratiska samhälle.

”Folk och Kultur i digital form känns spännande och givetvis annorlunda, samtidigt som vi på flera sätt ökar tillgängligheten. Vårt mål är att nå ut brett, inte minst i politiken för att visa många politiska områden vikten av kultur. Det är oerhört glädjande att vi bjuder in våra partiledare i landet och att Centerpartiets ledare Annie Lööf hörsammat och accepterat vår inbjudan. Annie Lööf är först ut och nu ser vi fram emot att övriga partiledare ställer sig i kö för deltagande och därmed manifesterar vikten av den fria kulturen i vårt land”, säger Robert Uitto, ordförande i Kulturlyftet – Kultur i hela landet.

Vi ser fram emot att kunna presentera Annie Löös deltagande mer ingående senare i höst.


Lämna en kommentar

Kommentarer

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in