V. 3.1.0

Teman under Folk och Kultur 2021

Vi är glada över den bredd och variation som våra arrangörer och partners bidrar med under Folk och Kultur 2021. Innehållet visar på den otroliga mångfald och bredd som ryms inom konst-och kulturvärlden. Innehållet under konventet har kategoriserats efter nedan tio teman:

Inkludering
Hur går det att säkerställa att alla grupper i samhället får delta, synliggöras, föra sin talan och dela med sig av sina perspektiv? Under temat ‘inkludering’ utforskar våra arrangörer begreppet i teori och praktik.

Framtid
För många upplevs samtiden som osäker. Nu blickar många aktörer, särskilt inom kulturbranschen #framåt. Under temat ‘framtid’ siar våra arrangörer om vad som väntar för kulturbranschen och samhället i stort.

Nordiskt Perspektiv
Låt oss inspireras och samarbeta över gränserna, och samla kraft från våra nordiska grannar! Under temat ‘nordiskt perspektiv’ tittar vi närmare på frågor som rör konst, kultur och kulturpolitik i våra grannländer.
Det här temat presenteras tillsammans med ‘hållbarhet’.

Hållbarhet
Många anser att hållbarhet bör genomsyra alla delar av samhället och vår vardag. Under temat ‘hållbarhet’ gör vi en djupdykning i hur begreppet kopplas till konst, kultur och kulturpolitik.
Det här temat presenteras tillsammans med ‘nordiskt perspektiv’.

Demokrati
Vikten av att värna om en fungerande demokrati har sällan känts så relevant som nu. Vi vrider och vänder på begreppet demokrati ur ett samtida, historiskt och framåtblickande perspektiv.

Inspiration
Det är lätt att rådande svårigheter och motgångar får stort fokus, men under temat ‘inspiration’ finns möjlighet att hämta kraft och låta sig inspireras av utövare, visionärer och eldsjälar!

Barn & Unga
Barn och unga kommer bära och skapa framtidens konst och kulturella uttryck. I många kontexter är det dock vuxna som för deras talan och fattar beslut som påverkar dem. Under temat ‘barn och unga’ synliggörs ungas röster – idag.

Digitalisering
Svenskar beskrivs ofta som snabba med att anpassa sig till digitalisering och nya teknologier. Många delar av samhället idag, i allt från hur vi betalar till interagerar med varandra, har redan digitaliserats. Men hur tar sig denna utveckling uttryck inom kulturbranschen?
Det här temat presenteras tillsammans med ‘kulturarv’.

Kulturarv
Konst, kultur och traditioner har kraft att påverka och forma kommande generationer, men kulturarv är också något som ständigt förändras och omformuleras. Vilka berättelser, traditioner och andra immateriella värden förs vidare och vilka faller i glömska? Hur ser morgondagens kulturarv ut?
Det här temat presenteras tillsammans med ‘digitalisering’.

Kulturpolitik
Kulturpolitik är Folk och Kulturs hjärta och genomsyrar alla delar av konventet, men vi har samlat alla renodlade kulturpolitiska inslag under gemensam flagg under ‘kulturpolitik’.


Lämna en kommentar

Kommentarer

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in