V. 3.1.0

Ny konventpartner: Gislaveds kommun

Vi kan med stolthet meddela att Gislaveds kommun är vår senaste konventpartner. Partnerskapet tar sig i uttryck genom ett nytt format och en inspirerande programpunkt. Tillsammans ska vi nu skapa en digital arena för möten i anslutning till konventet – och lyfta hur kultur påverkar alla delar av samhällsutvecklingen.

Vikten av konsten och kulturens betydelse för oss människor och för hela samhället har sällan känts mer aktuellt. Gislaved är en kommun som på ett väldigt konkret sätt jobbar med kulturdriven samhällsutveckling. Med glädje vill vi berätta att vi ingått ett konventpartnerskap med Gislaveds kommun – där fokus ligger på att inspirera och enas kring kulturens betydelse i samhällsutvecklingen.

Att vi 2021 genomför Folk och Kultur digitalt innebär att möjligheten till fysiska interaktioner minskar. Vi kan inte på samma sätt som vanligt mötas fysiskt i Eskilstuna för att dela upplevelsen, erfarenheten och intrycken på plats. Detta förhindrar dock inte att nya möten sker och inspiration delas i anslutning till konventet. Detta har varit utgångspunkten för den dialog som förts mellan Gislaveds kommun och Folk och Kultur, som nu mynnat ut i ett nytt format, nämligen satellitkonventet. Det är ett digitalt format där workshoppar hålls kring Folk och Kulturs innehåll utifrån ett lokalt perspektiv och appliceras på det egna arbetet och engagemanget.

Den gemensamma strävan att lyfta konstens och kulturens betydelse i samhälls- och demokratiutvecklingen har varit en drivande kraft i partnerskapet. Vi inleder nu ett arbete där vi tillsammans ska skapa en arena där representanter från kultur, näringsliv och civilsamhälle i Gislaved kan inspireras och tillsammans blicka framåt. Gislaveds ambition är att skapa en digital arena för att gemensamt ta del av, diskutera och inspireras av Folk och Kultur 2021.

– Vi hoppas att med det här konceptet kunna bidra till att synliggöra den mångfacetterade kultur som skapas i hela landet, säger Magnus Jonsson, Kulturchef Gislaveds kommun.

Formatet satellitkonvent kommer även erbjudas till andra kommuner och platser runt om i Sverige för dem som likt Gislaved vill skapa en plats för inspiration och möten kring svensk kulturpolitik. Vi kommer inom kort gå ut med mer information om formatet och vilka möjligheter det finns att hålla ett eget digitalt satellitkonvent i samband med Folk och Kultur.

– Gislaved har verkligen inspirerat oss genom att bidra med nya perspektiv, idéer och möjligheter. De kom till oss med ett spännande koncept och har låtit oss se konventet med nya ögon. För oss kändes det naturligt att ingå detta partnerskap, särskilt med tanke på att deras värdegrund och vision ligger väldig nära vår egen. Jag ser med spänning fram emot att inleda partnerskapet och att sedan ta del av slutresultatet i februari, säger Linde Sjöstedt, projektledare och initiativtagare, Folk och Kultur.

Gislaveds kommun kommer även bidra med programinnehåll under Folk och Kultur 2021. Detta i form av ett livesänt panelsamtal som behandlar kulturens roll i samhällsutvecklingen. Under det tvärsektoriella samtalet kommer representanter från civilsamhälle, kultur och hållbarhet mötas för att diskutera kulturens betydelse i samhället utifrån ett bredare perspektiv. Samtalet kommer utgå från de övergripande målen som genomsyrar Gislaveds verksamheter och arbete. Innehåll, deltagare och agenda presenteras inom kort.

Folk och Kulturs satellitkonvent
Satellitkonventet är ett format för inspiration och möten i samband med det digitala Folk och Kultur 2021. Formatet består av digitala workshops som tar avstamp i konventets innehåll och hur dessa frågor och teman kan appliceras lokalt. Satellitkonvent pågår under eftermiddagarna 10-12 feb, vilket ger möjlighet utgå från de frågor och teman som deltagarna tagit del av under förmiddagen (konventet pågår 08.30-12.00). Folk och Kultur stöttar med upplägg, plan och moderatorer för dessa digitala workshops. Mer information om satellitkonventet som format kommer inom kort i Folk och Kulturs digitala kanaler.


Lämna en kommentar

Kommentarer

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in