V. 3.1.1
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Kulturarrangemang

Vill ni arrangera föreställningar, utställningar eller andra kulturarrangemang på Folk och Kultur?

Beräknad läsningstid: 3 minuter

Med kulturarrangemang menas föreställningar, utställningar eller uppvisningar av konstnärlig kvalitet.

Format

Med kulturarrangemang menas föreställningar, utställningar eller uppvisningar av konstnärlig kvalitet. 

Kulturarrangemang kan vara av varierande längd, vilket anges i programmet. Tänk på att få med bygg- spel- och rivtid. Observera att vi inte kan bistå med bärhjälp på plats.

Kostnad

Det är kostnadsfritt att arrangera ett kulturarrangemang på Folk och Kultur, dock utgår ingen ersättning till arrangören. Arrangören ansvarar själv för att ersätta deltagande konstnärer och kulturarbetare.

Urvalsprocess

Anmälan garanterar inte en plats i programmet. Ett urval kommer att göras i dialog mellan programrådet och kansliet. Därför är det viktigt att er anmälan är komplett och så utförlig som möjligt. I ansökningsformuläret finns möjlighet att ladda upp ritningar, tekniska specifikationer eller andra bilagor som mer utförligt förklarar konceptet. 

Läs gärna mer under rubriken ”Rekommendationer” för att få tips om innehåll och utförande av ert kulturarrangemang, och vad vi tar hänsyn till vid urvalsprocessen.

Ni får besked om ni har fått en plats i programmet den 1-3 december och då ges möjlighet att skicka in en uppdaterad beskrivande text för publicering för programmet senast den 6 december.

Lokaler

I samband med ansökan har ni möjlighet att önska den lokal som ni tror skulle passa ert arrangemang allra bäst. I samband med programläggningen ser vi till att ert arrangemang hamnat i den lokal som är bäst lämpad. Tekniska förutsättningar i olika lokaler framgår i lokalbeskrivningarna nedan. Ju mer information vi får av er vid ansökningstillfället, desto bättre kan vi placera er i en lokal där så mycket av det ni önskar redan finns tillgängligt. 

Blackbox, Scenkonst Sörmland

Salen rymmer cirka 100 personer. Den mäter 9,6 x 13,7 meter.

B-hallen, STIGA Arena
B-hallen är en gymnastiksal inne på Stiga Arena i anslutning till A-hallen (utställartorget). Hallen går inte att mörklägga. Lokalen kommer att vara delad till halva dess storlek. Det finns ingen gradäng eller förordnade sittplatser, men möjlighet att ställa in bänkar och/eller stolar vid behov. Denna lokal passar för er som är vana att turnéra och har en egen utrustning. 100 personer och kan användas med gradäng eller utan. Salen mäter 9,6 x 13,7 meter. 

C-hallen, STIGA Arena 
C-hallen är en gymnastiksal inne på Stiga Arena. Hallen går inte att mörklägga. I lokalen finns ingen gradäng eller förordnade sittplatser, men möjlighet finns att ställa in gymnastikbänkar och/eller stolar vid behov. Vi tror att denna lokal passar er som är vana att turnéra och har en del egen utrustning. 

Konsertsalen, Scenkonst Sörmland 
Salen rymmer 103 publikplatser i gradäng. Normal scenöppning mäter 6,3 m i bredd, speldjup 5,5 m och höjd 4,6 m. 

Lokomotivet 
Lokomotivet är en stor blackbox med grid i taket och rörsystem för upphängning av teknisk utrustning. Scenytan går att anpassa och likaså storleken på gradäng. Som flest ryms 739 personer i gradängen. Lokomotivet går även att använda utan gradäng och rymmer då 1 000 personer i ståplats. 

Teknik

All teknisk utrustning bekostas och hanteras av arrangören, men med god framförhållning kan den offereras och beställas med hjälp av Folk och Kultur. Beskriv i ansökan så noggrant som möjligt vilken typ av teknik ni behöver för att genomföra ert arrangemang. 

Skolklasser

För er som arrangerar ett Kulturarrangemang som riktar sig till barn och unga ges även möjligheten att bjuda in skolklasser till er programpunkt. I samma formulär anger ni om ni vill att vi bjuder in skolklasser och vilken målgrupp/ålder er programpunkt i så fall riktar sig till. 

Villkor

Vid medverkan skriver arrangören/utställaren på ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde . Politiska partier kan ej medverka som utställare på torget.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag för Kulturarrangemang är den 14 november.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in