V. 3.1.1
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Megafon

Har ni något angeläget, utmanande eller tankeväckande att berätta eller visa? Anmäl er till Folk och Kulturs Megafon 2022!    

           

2 minuter

Megafon är en plats på Folk och Kultur där det är möjligt hålla offentliga anföranden eller bidra med konstnärligt innehåll. Megafonen är till för att lyfta de som inte har ekonomiska muskler att arrangera ett seminarium eller workshop, men har något angeläget, utmanande eller tankeväckande att berätta eller visa. 

Format
Megafoninslagen kan vara max 20 minuter långa. Inslagen behöver inte förhålla sig till de teman som gäller för program och workshops.

Kostnad
Megafon kostar 500 kr + moms att arrangera. Observera att formatet Megafon är ett sätt för framförallt resurssvaga organisationer att delta på Folk och Kultur.

Lokal
Megafon tar plats på Lilla scen, som är placerad inne på Utställartorget i Stiga Arena, konventets hjärta, där många besökare är i rörelse. Scenens placering kommer att anpassas på bästa möjliga sätt med stolar i biosittning framför scenen. Det finns ett ståbord på scen. 

Teknik
Tillgänglig teknik på scen är 1 mikrofon, 1 headset/mygga, dator, projektor, duk och PA. 

Urvalsprocess
Anmälan garanterar inte en plats i programmet. Ett urval kommer att göras i dialog mellan programrådet och kansliet. Därför är det viktigt att er anmälan är komplett och så utförlig som möjligt. Besked om ni har fått en plats i programmet meddelas mellan den 1-3 december, och därefter måste arrangörsavgiften betalas inom 10 dagar.

Återbud
För avbokningar senare än den 20 januari återbetalas inte arrangörsavgiften.

Villkor och information
Vid medverkan skriver arrangören/utställaren på ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde här. Politiska partier kan ej medverka som utställare på torget.

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag för Megafon är den 14 november.


Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in