V. 3.1.1
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Rekommendationer

Nedan följer rekommendationer för er som ska anordna ett seminarium, en workshop eller ett kulturarrangemang och fungerar som vägvisare och tips som kan vara bra att tänka på när ni planerar er programpunkt och när ni ska beskriva arrangemanget i anmälningsformuläret. 

God kvalitet Skicklighet ska naturligtvis övervägas men hänsyn ska också tas till ifall arrangemanget bidrar till Folk och Kulturs tilltänkta bredd, vi vill presentera både spets och bredd under konventet. 

Geografisk spridning Geografisk spridning är viktig så att hela landet blir representerat. Förutom det regionala är det nordiska och det europeiska perspektivet prioriterat. 

Genomförbart Arrangemangen ska vara praktiskt genomförbara utifrån de lokaler och resurser som finns. 

Tvärsektoriellt Konventet ska bidra till tvärsektoriella möten, därför prioriteras seminarier/workshops /kulturarrangemang som bidrar till detta. 

Samarbeten Vi vill uppmuntra arrangörer att samverka, därför prioriteras seminarier/workshops /kulturarrangemang som bidrar till detta. 

Formen Vi vill uppmuntra arrangörer att hitta nya, annorlunda, överraskande former som bryter traditionen av ett seminarium med en panel/moderator. 

Konstnärliga inslag, nya former för mötet, delaktighet från deltagarna m.m. prioriteras. 

Olika målgrupper Folk och Kulturs uttalade målsättning är att under konventet representera så många målgrupper som möjligt. Vi söker programpunkter som ska täcka en demografisk bredd ifråga om ålder, kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, intressen, utbildning eller annat.

Flexibilitet Om ni är flexibla när det gäller datum så har ni större chans att komma med. 

Inkommer med fullständig ansökan i tid Ett viktigt krav är att arrangörerna inkommer med sina fullständiga ansökningar i tid. 

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in