V. 3.1.1
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Utställartorget

Ta plats på Utställartorget – Folk och Kulturs hjärta

2 minuter

Utställartorget är konventets hjärta – mötesplatsen där besökarna kan skapa nya kontakter, få inspiration och ny kunskap. Här finns café och restauranger, prova på-aktiviteter, en scen för publikdragande seminarier, laddstation för mobilen och ”bara vara”-sittplatser. Det är gratis för alla att besöka Utställartorget.

Genom att ha en plats på Folk och Kulturs utställartorg ges du och din organisation möjlighet att aktivt kommunicera ert budskap mot kulturbranschen, politiker, tjänstemän och en intresserad allmänhet. Onsdag–fredag är inriktade mot kulturbranschen och lördagen är mer riktad till allmänheten. Ni kan själva bestämma vilka dagar ni vill delta.

Praktisk info
Utställarplatserna är samlade i nya Stiga Sports Arena Eskilstuna. Arenan är en modern miljöbyggnad för idrott, konserter och mässor.

Öppettider
Onsdag 9 februari: 12:30–19:00
Torsdag 10 februari: 09:30–17:30
Fredag 11 februari: 09:30–17:00
Lördag 12 februari: 09:30–16:00

Priser onsdag–fredag
I dessa priser ingår även lördagen.

Utställaryta (kvm): pris inkl. moms
2 x 2: 8 800 kr
3 x 3: 27 500 kr
5 x 4: 60 500 kr
6 x 4: 71 500 kr
8 x 5: 121 000 kr

Priser lördag
Priserna gäller för utställaryta under lördagen.

Utställaryta, kvm = pris inkl. moms
2 x 2: 3 300 kr
3 x 3: 8 775 kr
5 x 4: 22 000 kr

I samtliga utställarpaket ingår:
– Utställaryta med el samt trådlöst Internet
– Synlighet på hemsida
– Två deltagare på Folk och Kultur

Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas av utställaren.

Villkor och information
Politiska partier kan ej hyra utställarplats. Som utställare på torget medverkar man antingen under onsdag–fredag eller lördagen. Väljer man att ställa ut onsdag till fredag, är man välkommen att utan extra kostnad ställa ut under lördagen.

Vid medverkan skriver arrangören/utställaren på ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde här.

Sista anmälningsdag
10 december är sista anmälningsdag för Utställartorget. 

Monterprogram
En framgångsfaktor för att få besökarna att stanna, samtala, köpa och på olika sätt vistas i just er monter är att till exempel arrangera evenemang, samtal, debatter, frukostseminarium, mingel med mat och dryck och tävlingar. När din utställningsplats godkänts den 16 december, kommer det finnas möjlighet att anmäla monterprogram.

Betalning
Faktura skickas via e-post efter godkänd anmälan den 16 december och betalningsvillkor är 30 dagar. 

Bemanning
Utställarplatsen bemannas i enlighet med Folk och Kulturs öppettider.

Kontakt
Har du frågor om utställartorget kontakta eventkoordinator Lotta Westerberg, lotta.westerberg@folkochkultur.se 

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in