V. 3.1.1
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Seminarier och workshops

Vill ni arrangera ett seminarium eller en workshop på Folkt och Kultur 2022?

Beräknad läsningstid: 5 minuter

Folk och Kultur är ett deltagarstyrt konvent där alla kan bidra. Vi välkomnar programinslag i form av seminarier eller workshops om de frågor som du och din organisation ser som mest angelägna och viktiga att dela. Vi uppmuntrar arrangörer att ta ut svängarna och försöka hitta nya, spännande, gränsöverskridande former för seminarie- och workshopsprogrammen. 

Kategorier


Vid anmälan till seminarie- och workshopprogrammet ska du ange en eller flera kategorier som bäst beskriver ditt bidrag.

Kulturpolitik

Kulturpolitiken har i allt högre grad har kommit att dominera rubriker och nyhetsflöden. Detta skiljer sig nämnvärt mot den långa tradition av ”borgfred” som har existerat på området. Vi vill se djuplodande diskussioner och debatter kring framtidens kulturpolitik och den alltid lika brännande frågan: vad ska vi med kultur till? Vem vågar ställa frågorna? Inte minst med tanke på att det i september vallfärdas till valurnorna.

Nordiska perspektiv

De nordiska länderna har detta gemensamt: de utgör små språkområden, men sammantaget är den geografiska utbredningen stor. Här finner vi en rad olika livsvillkor — från tillvaron i städerna till livet på landsbygden, fjällen och skärgårdarna. Liksom kulturens villkor på regional, nationell och nordisk nivå. Villkor som i det nordiska välfärdssamhället förändrats och behov finns för att hitta nya perspektiv. Hur kan vi än mer öppna upp dessa nordiska gränser för ta lärdom av varandras verkligheter?

Ungas kultur

Uttalandet “politiker hör men lyssnar inte” kan höras från flertalet unga och speciellt så under pandemin. 

Vad gör då detta med denna mångfacetterade grupp som ska bära och skapa framtidens konst och kulturella perspektiv. Liksom politiska. Hur ska politiken och den vuxna världen både höra, och lyssna? 

Vad är det som den unga generationen har för behov, önskemål och drömmar.

Centrum och periferi

Kultur ska vara tillgängligt i hela landet. Tillgängligt för alla. Detta kräver flertalet förutsättningar. Men hur? Och vilka? Samverkansmodeller och kultursatsningar skiljer sig åt mellan olika regioner och kommuner, stad och land liksom centrum och periferi. Vad betyder detta i realiteten? Hur ser konsekvenserna ut om frågan inte respekteras och behandlas?  

Konstnärlig frihet

I takt med att det har blivit allt svårare att leva på sin konst och kulturskapande hotas också den konstnärliga friheten. Hur ska vi vända denna utveckling där allt fler kämpar med ekonomiska beroenden, lojaliteter och tacksamhetsskulder som så lätt utnyttjas för att sätta principen om skäliga ersättningar och armlängds avstånd ur spel? Om de dessförinnan inte har varit tvungna att ge upp och överlåta kulturskapandet till ett priviligierat fåtal?

Kultur och näringsliv

Vad krävs för att näringslivet i högre grad ska investera i kulturen? Vad är det för incitament som finns och vilka saknas? Skattetekniskt är det gällande kravet på motprestation till likvärdigt marknadsvärde svårt att komma runt utan reklamskyltar och lagtröjor med synliga logotyper, och fribiljetter kan aldrig täcka driftskostnader. Vi ser därför gärna fördjupande diskussioner kring de ”mjuka” värden kulturen bevisligen genererar (att göra en ort relevant, intressant att bo på bl.a.), men man så sällan kan ta betalt för.

Format

Seminarier och workshops kan vara 30, 45 eller 60 minuter långa. Det går bra att anmäla flera programpunkter.

Arrangörsavgift

Arrangörsavgiften baseras på lokalens kapacitet och arrangemangets längd. 

Alla priser ex moms

Storlek på lokal60 min45 min30 min
1-30 personer4500 kr3000 kr1500 kr
30-90 personer5000 kr3300 kr1700 kr
90-200 personer5875 kr3900 kr1950 kr
200-500 personer6875 kr4600 kr2300 kr

I avgiften ingår:
• Ett seminarierum under 30/45/60 minuter enligt val
• Lokal med grundteknik och möblemang
• Möjlighet att köpa till deltagande under fler dagar till ett rabatterat pris.

Övriga kostnader

Eventuella tilläggsbeställningar av teknik bekostas av programarrangören (se nedan under “Teknik”). Kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader (exempelvis teckenspråkstolkning) bekostas helt av programarrangören.

Lokaler


Inför Folk och Kultur 2022 har vi sett över våra lokaler och avgränsat användandet till de lokaler som fungerat bäst tidigare år. Lokaler finns i flera storlekskategorier och vi kommer att anpassa programläggningen på bästa sätt efter era behov. Lokalerna har en tydlig koncentration till Munktellstaden.

Teknik


Alla lokaler är utrustade med en grundteknik som består av 3 mikrofoner, 1 headset/mygga, PA, projektor, duk och 1 dator. Har ni behov av ytterligare teknik kontakta eventkoordinator lotta.westerberg@folkochkultur.se för uppgifter om tilläggskostnad och bokning.

Skolklasser


För er som arrangerar seminarier eller workshops som riktar sig till barn och unga ges även möjligheten att bjuda in skolklasser till er programpunkt. I samma formulär anger ni om ni vill att vi bjuder in skolklasser och vilken målgrupp/ålder er programpunkt i så fall riktar sig till.

Urvalsprocess


En anmälan av ett seminarium eller workshop garanterar inte en plats i programmet. Ett urval kommer att göras i dialog mellan programrådet och kansliet. Därför är det viktigt att er anmälan är komplett och så utförlig som möjligt. I ansökningsformuläret finns möjlighet att ladda upp bilagor som mer utförligt förklarar konceptet. Besked om ni har fått en plats i programmet meddelas mellan den 1-3 december, och därefter måste arrangörsavgiften betalas inom 10 dagar.

Läs gärna mer under rubriken ”Rekommendationer” för att få tips om innehåll och utförande av er programpunkt, och vad vi tar hänsyn till vid urvalsprocessen.

Villkor


Vid medverkan skriver arrangören/utställaren på ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde . Politiska partier kan ej medverka som utställare på torget.

Sista anmälningsdag för seminarier och workshops är den 14:e november

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in