V. 1.0.2
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Lokaler/ platser

Folk och Kultur äger rum i Eskilstuna på följande platser:

STIGA Sports Arena (Utställartorget), Arenatorget 1
A-hallen STIGA: Utställartorget, Stora och Lilla scenen
B-hallen STIGA
C-hallen STIGA
Plan 2: konferensen konstutställningar, lounge och lunchrestaurang

Utställartorget med Monterprogram och Scenprogram samt Plan 2 är öppet för allmänheten under konventets alla dagar med fri entré.

Scenkonst Sörmland, John Engellaus Gata 3
Munktellarenan, Verkstadsgatan 5
Konstfrämjandet, Verkstadsgatan 5
Lokomotivet, Verkstadsgatan 8
Eskilstuna konstmuseum, Portgatan 2
Munktellmuseet, Munktellstorget
Munktell Science Park, Portgatan 3
Tyréns arkitektkontor, Portgatan 1
Eskilstuna folkhögskola, Gösta Wastiernas Gränd 4
Hotell Bolinder Munktell, Munktellstorget, Portgatan 3
Ölkultur, Faktorigatan 1
Eskilstuna stadsmuseum, Faktorigatan 4B
Rademachersmedjorna, Rademachergatan 44
Eskilstuna teater, J A Selanders gata 5
Elite Stadshotell / Y – Won, Hamngatan 11

Anmäl er till vårt nyhetsbrev