V. 1.0.2
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Möjliggörare

Folk och Kultur är ett deltagarstyrt konvent och alla är välkomna att bidra. Tillsammans skapar vi den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen.

Det finns olika former för hur man kan bidra till Folk och Kultur. Man kan bidra genom till exempel samarbeten eller stöd, genom att arrangera seminarium eller workshops, vara en del av utställartorget eller bidra med ett kulturarrangemang. Nedan listas alla de som möjliggör ett Folk och Kultur 2020.

Tack alla!

Läs mer om partnerskap här.

Organisatörer

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd.

Samarbeten

Folk och Kultur samarbetar med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Stöd

Folk och Kultur har stöd av Kulturrådet, Svenska Postkodsstiftelsen, Eskilstuna kommunföretag.

Länsteatrarna

Anmäl er till vårt nyhetsbrev