V. 1.0.2
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Tillgänglighet

Lokomotivet

Rullstolsplatser i salong finns: ja, 4 st
Placering av rullstolsplatser: parkett
RWC för publik: ja
Handikapparkering: ja
Entré och foajé tillgänglighetsanpassad: ja
Teleslinga i salong: ja
Teleslinga på scen: samma som salong
Tillgänglighet till scen för rullstol: finns ramp upp på scenen.
RWC för medverkande: ja

Lokomotiv 7

Ingen hörslinga, rullstol via lokomotivets huvudentré.

Lokomotiv 5

Ingen hörslinga, rullstol via lokomotivets huvudentré.

Scenkonst Sörmland, konsertsalen

Rullstolsplatser i salong finns: ja, 4 st
RWC för publik: ja
Handikapparkering: på skolgården
Entré och foajé tillgänglighetsanpassad: ja
Teleslinga i salong: ja
Teleslinga på scen: samma som salong
Tillgänglighet till scen för rullstol: ja
RWC för medverkande: ja

Eskilstuna teater

Rullstolsplatser i salong finns: ja 2 st
Placering av rullstolsplatser: bänk 5
RWC för publik: ja
Handikapparkering: ja
Entré och foajé tillgänglighetsanpassad: ja
Teleslinga i salong: ja
Teleslinga på scen: ja
Tillgänglighet till scen för rullstol: ja via inlasten
RWC för medverkande: nej

Eskilstuna teater, lilla scen

Rullstolsplatser i salong finns: ja 1 st Ingång via biblioteket.
RWC för publik: finns i biblioteket

Handikapparkering: ja
Teleslinga i salong: ja
Teleslinga på scen: ja
Tillgänglighet till scen för rullstol: nej
RWC för medverkande: nej

Anmäl er till vårt nyhetsbrev