V. 3.1.0
Jason Andersson/Studio Emma Svensson
Foto: Jason Andersson/Studio Emma Svensson

Folk och Kultur 2021

Vi ställer om

Vikten av kulturpolitiska samtal och möten har aldrig varit större i en tid då konsten och kulturen har drabbats hårt av effekterna av Covid-19. Folk och Kultur tror på den breda dialogen inom alla politikerområden och erbjuder, för fjärde året i rad, en tvärsektoriell nationell plattform med nytänkande i fokus. Därför ställer Folk och Kultur om till ett digitalt konvent och sänder från Eskilstuna i februari 2021. 

Ett digitalt konvent

Folk och Kultur 2021 ställer om till ett digitalt konvent. Vår förhoppning är att kunna ta vara på de digitala möjligheterna och erbjuda våra arrangörer och deltagare nya sätt att mötas på. Vår vision för ett digitalt konvent är att under tre fullspäckade dagar, 10-12 februari 2021, som alltid i vecka 6, kunna erbjuda en plattform som bygger på spännande innovativa format, livesändningar och förinspelade program, från hela landet, Norden – till och med världen. Detta vill vi erbjuda kostnadsfritt för våra digitala besökare. I en tid av oro och osäkerhet ser vi att det är viktigt att öppna för det breda samtalet om konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Men vi vill också bygga upp en kunskapsbank – ett Folk och Kultur Play – som i längden kan sprida och förvalta den enorma kunskap och det innehåll som kommer vara relevant för allt fler i framtiden. Vi vill göra denna vision till verklighet och vi hoppas att ni vill vara med oss på den resan!

Med de erfarenheter från året som gått hoppas vi att ett starkt fokus på Folk och Kultur 2021 blir framtiden. Vilka är de viktigaste kulturpolitiska åtgärderna, just nu? Vad har coronakrisen synliggjort? Vilken framtidsspaning vill du medverka till på Folk och Kultur 2021?

Ett digitalt konvent innebär helt nya förutsättningar. För oss är det viktigt att erbjuda våra digitala besökare en helhetsupplevelse av Folk och Kultur. Att inte direktöversätta den fysiska upplevelsen, utan snarare skapa nya och anpassade digitala upplevelser. Av denna anledning kommer vi under Folk och Kultur 2021 erbjuda er som tidigare ställt ut på ett fysiskt Utställartorg att arrangera nya typer av programpunkter på vår digitala plattform istället.

Lördagen, som under Folk och Kultur 2020 för första gången lanserades som Folk och Kultur-dagen, har på det fysiska Folk och Kultur varit en viktig dag för att nå ut med program och innehåll till en större publik och allmänhet. Lördagen har dessutom varit kostnadsfri att besöka. 2021 blir hela det digitala konventet, onsdag- fredag, kostnadsfritt för deltagare och allmänheten att uppleva istället och därför tar Folk och Kultur-dagen en paus.

Vår målbild är att slå upp portarna till både ett fysiskt Utställartorg och en fysisk Folk och Kultur-dag på plats i Eskilstuna 2022, på ett ordinarie Folk och Kultur.

Då det digitala konventet är under uppbyggnad, uppdaterar vi informationen löpande. 

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in