V. 3.0.0
Jason Andersson/Studio Emma Svensson
Foto: Jason Andersson/Studio Emma Svensson

Digitala format

Här kan du läsa mer om förutsättningarna för de digitala formaten och Folk och Kulturs rekommendationer gällande dessa. Vi anser att vissa programformat passar bättre att hållas under en kortare eller längre tid när de sker på en digital arena. Nedan följer därför våra rekommendationer vad gäller tidsomfång för respektive format. Tänk på att det är innehållet som styr tittarens uppmärksamhet – så våga gå rakt på kärnan. Läs också gärna Folk och Kulturs rekommendationer och ledord.

Paneldebatt

Folk och Kulturs rekommendationer för er som vill arrangera en paneldebatt på Folk och Kultur 2021.

 • 1 – 2 moderatorer
 • 2 – 6 deltagare
 • 10, 20 eller 30 minuter långt

Ni kan välja att livesända eller förinspela er paneldebatt. Väljer ni att livesända finns möjlighet till interaktion, till exempel att låta besökarna ställa frågor till panelen.

Intervju

Folk och Kulturs rekommendationer för er som vill arrangera en intervju på Folk och Kultur 2021.

 • 1 moderator
 • 1 deltagare
 • 5 eller 10 minuter långt

Ni kan välja att livesända eller förinspela er intervju. Väljer ni att livesända finns möjlighet till interaktion, till exempel att låta besökarna ställa frågor.

Samtal

Folk och Kulturs rekommendationer för er som vill arrangera ett samtal på Folk och Kultur 2021.

 • 1 moderator
 • Minst 2 medverkande
 • 5, 10 eller 20 minuter långt

Ni kan välja att livesända eller förinspela ert samtal. Väljer ni att livesända finns möjlighet till interaktion, till exempel att låta besökarna ställa frågor till de medverkande.

Mingel

Folk och Kulturs rekommendationer för er som vill arrangera ett mingel på Folk och Kultur 2021.

 • 1 mingelvärd som håller i trådarna
 • 60 minuter långt

Ert mingel kommer finnas tillgängligt live på Folk och Kultur 2021 under en vald tidpunkt. Formatet erbjuder flera möjligheter till interaktion med besökarna.

Workshop

Folk och Kulturs rekommendationer för er som vill arrangera en workshop på Folk och Kultur 2021.

En digital workshop är inte en vanlig workshop. Den blir bäst om den har ett tydligt syfte och om den följer ett känt format eller struktur. Att leda digitala workshops är en konst men vi har säkerställt att ni kommer att ha verktygen, strukturen för att lyckas.

Vad lämpar sig en digital workshop sig bäst för:

Omvärldsbevakning:
Ett väldefinierat område där deltagarna ger sin input kring ämnet. För att skapa struktur kan man dela in bevakningen i områden som är relevanta. Innan man avslutar sin workshop ber man mötesdeltagarna reflektera över vad de hört och sett och hur det skulle kunna bidra till deras verksamhet eller område.

Problemformulering / Möjlighetsformulering:
Utifrån given situation eller givna omvärldshändelser formulera problemet eller utmaningen. Olika verktyg hjälper till att förstå orsaken till den/de givna situationerna.

Målformulering:
Mål kan vara kvantitativa eller så kallade effektmål som skall bidra till verksamhetens större mål. Denna workshop hjälper till att skapa de mål som verksamheten skall styra emot. Jobbar man med effektmål så är det även de målen som alla utvecklingsinitiativ mäts emot. Om vi gör detta kommer det att bidra till våra mål, på kort, eller lång sikt.

Prioritering:
En workshop som hjälper till att prioritera ett antal aktiviteter utifrån vad som är mest relevant att göra. Resultatet blir en karta som verksamheten kan jobba vidare med.

Strategi:
Utifrån omvärlden, egen förmåga förstå vilka möjligheter man har och vad konsekvensen av det skulle kunna vara.

Workshop formatet är 60 minuter långt.

Er workshop kommer finnas tillgänglig live på Folk och Kultur 2021 under en vald tidpunkt. All dokumentation och material går att ladda ned och arkivera digitalt för fortsatt arbete.

Formatet bygger på interaktion med besökarna. Det är lämpligt att alla ansluter till workshopen digitalt och att man inte blandar fysisk närvaro (många i ett rum som filmas) med digitala besökare.

Kulturarrangemang

Folk och Kulturs rekommendationer för er som vill arrangera ett kulturarrangemang på Folk och Kultur 2021.

Med kulturarrangemang menas en föreställning, utställning eller annan uppvisning av konstnärlig kvalité. För att räknas som ett kulturarrangemang ska det konstnärliga innehållet vara den övervägande delen av programpunkten.

Ni kan välja att livesända eller förinspela ert kulturarrangemang. Väljer ni att livesända finns möjlighet till interaktion med besökarna.

Vi rekommenderar våra kulturarrangörer att anpassa/välja ut sina programbidrag utifrån vad som känns aktuellt för en digital visning av ert verk. Både när det gäller längd och innehåll på programmet.

Särskilt vill vi uppmuntra till kortare Konstögonblick på ca 30 sek – 3 min, ett format som blir nyskapande och kan få större spridning i en digital kontext. Konstögonblick måste vara inspelade på förhand.

Att tänka på

Vid inspelningen av ert program, tänk på att hålla avstånd framför och bakom kameran samt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av Covid-19.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in