V. 3.0.0
Jason Andersson/Studio Emma Svensson
Foto: Jason Andersson/Studio Emma Svensson

Hålltider

20 oktober: Anmälan öppnar

 • Ni väljer om ni vill sända live under 10-12 februari eller om ni vill förinspela ert programbidrag.
 • Ni beskriver vad ni vill göra, kolla gärna in Folk och Kulturs rekommendationer till arrangörer och tänk på våra ledord; överraskande, utmanande, inspirerande.

16 november: Anmälan stänger

 • Programrådet går igenom alla inkomna programbidrag och lämnar ett rådgivande förslag till Folk och Kulturs styrgrupp.
 • Folk och Kulturs styrgrupp gör det slutgiltiga urvalet till programmet 2021.

23 november: Förlängd anmälan stänger

 • Programrådet och Styrgruppen går igenom och beslutar om de sent anmälda programbidragen.
 • Folk och Kulturs kansli påbörjar programläggningen.

30 november – 1 december: Återkoppling till arrangörer om medverkan

 • Ni får via mejl reda på om ert programbidrag blivit antaget till Folk och Kulturs program 2021 eller ej.
 • Mer information skickas ut till godkända arrangörer.

9 december

 • Folk och Kultur skickar ut avtalet ”Villkor för arrangörsmedverkan” till alla godkända arrangörer och öppnar upp era programbidrag för redigering/komplettering under “Mina anmälningar” på vår hemsida. Från och med detta datum kan arrangörer bekräfta sin medverkan och betala arrangörsavgiften.

10 december

 • Digital Kick-off och informationsmöte för arrangörer, där vi samlar in alla era frågor om arrangörsskapet. Anmäl er till mötet här.

15 december

 • Deadline för arrangörer att bekräfta medverkan i programmet.
 • Arrangerar ni en intervju, ett samtal, en panel, en workshop eller ett mingel bekräftar ni er medverkan genom att betala arrangörsavgiften. Betalning görs via kort eller faktura på vår hemsida. Anmälan blir då bindande.
 • Arrangerar ni ett Kulturarrangemang måste ni endast bekräfta er medverkan.

21 december 

 • Sista dag för arrangörer att själva redigera/uppdatera era programtexter under “Mina anmälningar” på hemsidan. Kompletteringar kan endast göras i mån av tid och möjlighet efter detta datum, genom att mejla projektkoordinator Luna Nilsdotter, luna.nilsdotter@folkochkultur.se, eller Sofia Ström, sofia.strom@folkochkultur.se.

20 januari

 • Deadline för inskick av förinspelade programpunkter. Hur du går tillväga för att skicka in material till oss kan du läsa om här.

Mer information om hålltider och viktiga datum för arrangörer kommer läggas upp löpande.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in