V. 3.0.0
Jason Andersson/Studio Emma Svensson
Foto: Jason Andersson/Studio Emma Svensson

Vanliga frågor

Berätta mer om det nya digitala konventet?

Folk och Kultur 2021 kommer äga rum vecka 6, 10-12 februari. Folk och Kultur kommer erbjuda en digital plattform för arrangörer och deltagare att mötas på under tre fullspäckade dagar med både livesändningar och förinspelade program. Det digitala konventet är under uppbyggnad och därför uppdaterar vi med information om konventet löpande.

Hur kan jag arrangera på det digitala konventet?

Du kan arrangera programpunkter efter våra framtagna format: Intervju, Samtal, Panel, Workshop, Mingel eller Kulturarrangemang och du kan själv välja om du vill livesända din programpunkt eller förinspela den.  

Vad innebär era format?

Våra format (Intervju, Samtal, Panel, Workshop, Mingel och Kulturarrangemang) har vi tagit fram för att hjälpa arrangörer med ramar som får era live- eller förinspelade program att se proffsiga ut vid sändning. Inom dessa ramar kan arrangörer vara hur kreativa som helst. Läs gärna om formaten här och ta del av Folk och Kulturs rekommendationer för program. Har ni vildare idéer? Hör av er till Kimberley Torchia, partnerskapsansvarig på Folk och Kultur, för att se om det finns möjlighet till ett arrangörs- eller konventpartnerskap

Hur påverkar Folkhälsomyndighetens restriktioner Folk och Kultur?

Folk och Kultur digitalt konvent 2021 kommer att genomföras på ett tryggt sätt och med största hänsyn till aktuella restriktioner. Självklart påverkar de nya restriktionerna våra egna program och våra arrangörers program – om restriktionerna håller i sig över konventet 10-12 februari. Vi är dock trygga med vårt beslut att genomföra konventet digitalt, som i grunden innebär att vi inte ställer in. Vi ställer om. Folk och Kultur är således beredda på att göra de anpassningar som krävs för att genomföra konventet 2021 på ett smittsäkert sätt – om det innebär att bli än mer digital och bjuda in medverkande i våra programpunkter att delta via länk, snarare än att komma till vår studio. Oavsett ser vi det som viktigt att det kulturpolitiska samtalet om konsten och kulturens betydelse för demokrati- och samhällsutvecklingen får möjlighet att fortgå och stärkas på vår digitala plattform i februari. Tillsammans hjälps vi åt att hitta nya tillvägagångssätt för att trots allt mötas.

Hur påverkar Folkhälsomyndighetens restriktioner min programanmälan?

Alla arrangörer som arrangerar programpunkter på Folk och Kultur 2021 är själva ansvariga för att sin programpunkt genomförs på ett smittsäkert sätt. Folk och Kultur uppmanar alla arrangörer att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer och restriktioner, vid skapandet av sina programpunkter. Om din programpunkt påverkas av de nya restriktionerna, uppmanas ni att tänka om kring ert upplägg. I dessa fall hjälper vi er att ändra i er anmälan. Maila luna.nilsdotter@folkochkultur.se eller hannah.canvert@folkochkultur.se så hjälper vi dig med detta.

Vad behöver jag själv fixa i teknikväg som arrangör?

Om ert programbidrag blir antaget till Folk och Kultur 2021 kommer ni att få besked om detta mellan den 30 november-1 december. Med detta utskick kommer ni som arrangör bland annat få en teknisk specifikation som hjälper er att skapa ert program på ett professionellt sätt. Vår vision är att det med enkla medel ska vara lätt att få till en proffsig digital livesändning eller inspelning och vi hjälper er därför med riktlinjer för hur ni åstadkommer detta.

Vad kostar det att arrangera?

För att livesända formaten Intervju, Samtal eller Panel kostar det 1500 kr (exkl. moms) för 5 min, 3000 kr (exkl. moms) för 10 min, 5000 kr (exkl. moms) för 20 min eller 7000 kr (exkl. moms) för 30 min. För att livesända formaten Workshop eller Mingel är standardtiden 60 min och kostar 10 000 kr exkl. moms.  Ett livesänt program innebär att ni som arrangörer direkt kan interagera med de som besöker ert program. För förinspelade program i formaten Intervju, Samtal och Panel kostar det 5000 kr exkl. moms. Att arrangera programformatet Kulturarrangemang är kostnadsfritt oavsett om det ska livesändas eller förinspelas. Läs mer om formaten här.

Kostar det att arrangera ett Kulturarrangemang?

Nej, det är kostnadsfritt att arrangera ett Kulturarrangemang, oavsett om du som arrangör vill göra en livesändning eller förinspela ditt program.

Vad räknas som ett Kulturarrangemang?

Med kulturarrangemang menas en föreställning, utställning eller annan uppvisning av konstnärlig kvalité. För att räknas som ett kulturarrangemang ska det konstnärliga innehållet vara den övervägande delen av programpunkten.

Vad är ett Konstögonblick?

Konstögonblick är korta kulturarrangemang på ca 30 sek – 3 min. Konstögonblick är något vi uppmuntrar till, då det är ett format som blir nyskapande och kan få större spridning i en digital kontext. Konstögonblick anmäls i samma formulär som Kulturarrangemang. Det är tiden som avgör om ett kulturarrangemang räknas som ett Konstögonblick eller ej. Ett Konstögonblick är alltså max 3 minuter långt. 

Är min anmälan bindande?

Nej, din anmälan blir inte bindande förrän du fått besked om att ert programbidrag kommit med i Folk och Kulturs program 2021 och ni bekräftat er medverkan genom att betala vår arrangörsavgift. Se gärna sidan Hålltider för mer information.

Vad är skillnaden på att vara arrangör och att vara arrangörspartner?

Att bli arrangörspartner till Folk och Kultur innebär fler fördelar än att bara vara arrangör. Som arrangörspartner kan ni få en större synlighet i vårt program och om möjligt vara än mer kreativa i vad ni vill skapa för typ av programinnehåll. Läs gärna mer om arrangörspartnerskap här.

Hur blir jag arrangörspartner?

Kontakta Kimberley Torchia, partnerskapsansvarig på Folk och Kultur, med er idé! Kontakt: kimberley.torchia@folkochkultur.se, tel: 070-265 56 22.

Vem får arrangera program på Folk och Kultur?

Nästan vem som helst får anmäla och arrangera en programpunkt till Folk och Kultur. Undantaget är politiska partier som inte får arrangera programpunkter. Politiska representanter kan däremot bli inbjudna av andra arrangörer att medverka i deras programpunkter. Alla arrangörer som anmäler ett programbidrag till Folk och Kultur måste godkänna Folk och Kulturs avtalspolicy och garantera att de arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde, enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna samt Sveriges nationella kulturpolitiska mål. Sådana arrangemang och sammankomster som har inslag, föreläsare eller annan typ av information som förespråkar främlingsfientliga, rasistiska påståenden eller uttryck får ej genomföras inom ramen för Folk och Kultur.

Kan jag sända live från varsomhelst i Sverige, Norden, världen?

Ja, det kan du som arrangör göra. Det enda vi kräver är att ni håller er till Folk och Kulturs tekniska specifikation för livesändning. Denna får ni utskickade till er om ni kommer med i programmet för 2021. Vår vision är att det med enkla medel ska vara lätt att få till en proffsig digital livesändning, vi hjälper er därför med riktlinjer för hur ni åstadkommer detta.

Kan jag förinspela min programpunkt?

Ja, det kan du som arrangör göra. Det enda vi kräver är att ni håller er till Folk och Kulturs tekniska specifikation för förinspelade program, som ni får utskickade till er om ni kommer med i programmet för 2021. Vår vision är att det med enkla medel ska vara lätt att få till ett proffsigt digitalt program, vi hjälper er därför med riktlinjer för hur ni åstadkommer detta. 

När är deadline för att skicka in min förinspelade programpunkt?

Deadline för att skicka in förinspelat material är den 20 januari 2021. Har ni frågor om produktion av era program eller behöver rådgivning innan dess, hör av er till digitalfok@gmail.com.

Vad laddar jag upp förinspelat material?

Senast den 20 januari kommer vi behöva ha in era förinspelade program, men ni kan naturligtvis skicka in dem tidigare än så om de redan är klara. Arrangörer kommer kunna ladda upp era förinspelade programpunkter via ett externt verktyg, men mer information om hur ni går tillväga kommer vi att meddela först efter att ni fått återkoppling om medverkan i vårt program eller ej, den 30 november-1 december (eller 7-8 december om ni anmält ert programbidrag under vår förlängda anmälan). 

Vad finns det för krav på tillgänglighet för programpunkter och på den digitala plattformen?

Från ett tekniskt perspektiv går det t.ex. att texta från en text-fil på vår plattform, men det finns ingen automatisk textning, vilket innebär att detta är en resursfråga för Folk och Kultur. Då arrangörer själva skapar sina program så är det upp till arrangörerna själva att också se över vad man har möjlighet till att erbjuda i tillgänglighetsväg. Vi uppmuntrar arrangörer, framförallt om man förinspelar program, att texta sin programpunkt eller ha med en teckentolk m.m. men det är inga krav vi ställer på arrangörer att man måste erbjuda då det är en resursfråga även för dem.

Är det tillåtet att hålla sin programpunkt på engelska?

Ja, det är tillåtet att hålla sin programpunkt på engelska, men vi skulle gärna se att det fanns en svensk textning till. Om det inte går att programmet sammanfattas på svenska. Detta kan ske i början mitten eller i slutet av programmet.

Jag vill veta mer om Folk och Kultur Play, vad innebär det?

Alla program som antingen på förhand skickas in till Folk och Kultur 2021 eller sänds live på vår plattform under 10-12 februari kommer att spelas in och läggas upp på vår Play-tjänst. Under konventets 3 dagar kommer vi att låta alla programmen som sänts vid en viss tidpunkt ligga kvar som inspelade program, för våra digitala besökare att ta del av i efterhand. Vad gäller förvaltningen av arrangörers programpunkter efter konventet är något vi tittar på just nu och försöker reda ut vad vi har möjlighet till, och vi kommer att återkomma med mer information om detta längre fram.

Vad har hänt med Folk och Kultur-dagen (lördag)?

Lördagen, som under Folk och Kultur 2020 för första gången lanserades som Folk och Kultur-dagen, har på det fysiska Folk och Kultur varit en viktig dag för att nå ut med program och innehåll till en större publik. Folk och Kultur-dagen har alltid varit kostnadsfri och riktat sig mot en allmänhet och tidigare år lockat många tusen besökare till Stiga Sports Arena i Munktellstaden. På en digital arena är dock konkurrensen om allmänhetens uppmärksamhet enormt mycket större och Folk och Kulturs Styrgrupp beslöt därför att i samråd med Eskilstuna kommun och Region Sörmland ställa in Folk och Kultur-dagen 2021 och låta Folk och Kultur som digitalt konvent under 3 dagar, onsdag- fredag, bli kostnadsfritt för deltagare att uppleva istället. Vi hoppas istället på att samla våra resurser för när vi kan mötas igen under säkrare omständigheter. Vår målbild är att återkomma med 4 dagar konvent, onsdag-lördag, i fysisk form 2022.

Vad händer med utställartorget och utställarna på ett digitalt konvent?

Lördagen, som under Folk och Kultur 2020 för första gången lanserades som Folk och Kultur-dagen, har på det fysiska Folk och Kultur varit en viktig dag för att nå ut med program och innehåll till en större publik. Folk och Kultur-dagen har alltid varit kostnadsfri och riktat sig mot en allmänhet och tidigare år lockat många tusen besökare till Stiga Sports Arena i Munktellstaden. På en digital arena är dock konkurrensen om allmänhetens uppmärksamhet enormt mycket större och Folk och Kulturs Styrgrupp beslöt därför att i samråd med Eskilstuna kommun och Region Sörmland ställa in Folk och Kultur-dagen 2021 och låta Folk och Kultur som digitalt konvent under 3 dagar, onsdag- fredag, bli kostnadsfritt för deltagare att uppleva istället. Vi hoppas istället på att samla våra resurser för när vi kan mötas igen under säkrare omständigheter. Vår målbild är att återkomma med 4 dagar konvent, onsdag-lördag, i fysisk form 2022.

Jag har fler frågor som jag inte fått svar på här, vem ska jag kontakta?

Om din fråga gäller partnerskap, kontakta Kimberley Torchia, kimberley.torchia@folkochkultur.se, tel: 070-265 56 22.
Om din fråga gäller anmälningsformulär, betalning och/eller webb, kontakta projektkoordinator Luna Nilsdotter, luna.nilsdotter@folkochkultur.se, tel: 070 552 56 50.
Om din fråga gäller den digitala plattformen, teknik eller vilka interaktiva moment som är möjliga; Viktor Rosenqvist, digitalfok@gmail.com, tel: 072 197 76 88.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in