V. 3.1.0
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Arrangörspartner

Arrangörspartners – syns och lyfts fram

Detta är ett partnerskap för er som vill skapa ett extra stort engagemang
och uppmärksamhet kring ert programbidrag. Vi letar arrangörspartners
vars ämnen och vinkel bidrar till att konventet blir en spännande och
dynamisk arena för demokrati- och samhällsutveckling.

Att vara arrangörspartner innebär att bidraget skapas i nära dialog med
Folk och Kultur, gärna utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv. Både ni som
arrangör och Folk och Kultur är avsändare och ni får en garanterad plats i
programmet. Vi eftersträvar en bredd bland besökarna för fler oväntade
samtal och nya perspektiv för alla.

En programpunkt ingår.

Arrangörspartner i korthet:

  • Garanterad plats i programmet.
  • Bidraget skapas i nära dialog med Folk och Kultur, gärna utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv.
  • Både ni som arrangör & Folk och Kultur är avsändare.
  • Ni får en prioriterad arena/scen under konventet.
  • Vi lyfter fram konventpartnern i vår kommunikation, där vi berättar varför partnerskapet har ingåtts, vad det gemensamma engagemanget är och hur det ligger i linje med Folk och Kulturs värdegrund och vision.
  • Under konventet kommer ni och ert programpunkt omnämnas i Folk och Kultur-studion.
  • Er programpunkt hamnar på Folk och Kultur Play.
  • Er programpunkt lyfts fram i tablån.

Kostnadsbild:
Investeringen för ett arrangörspartnerskap är från 60 000 kr exkl moms.

Kontakt: Kimberley Torchia, kimberley.torchia@folkochkultur.se, tel: 070-265 56 22.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in