V. 3.1.0
Jason Andersson/Studio Emma Svensson
Foto: Jason Andersson/Studio Emma Svensson

Konventpartner

Konventpartner – för en kreativ och laborativ samverkan

Ett konventpartnerskap passar er som vill utvecklas och utmana genom en laborativ samverkan med Folk och Kultur och dess besökare. Välkomna att höra av er om ni har en idé, ämne eller vinkel som bidrar till att konventet blir en spännande och dynamisk mötesplats för demokrati- och samhällsutveckling.

Kanske vill ni bidra med något som stärker själva genomförandet av ett digitalt Folk och Kultur, som en ny teknik, en metodik, ett digitalt verktyg eller ett oväntat visuellt inslag?

En programpunkt samt ett tematiskt/konceptuellt bidrag.

Konventpartner i korthet:

  • Garanterad plats i programmet.
  • Bidraget skapas i nära dialog med Folk och Kultur, gärna utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv.
  • Folk och Kultur erbjuder stöd och rådgivning gällande format.
  • Både ni som konventpartner och Folk & Kultur är avsändare.
  • Ni får vara med och påverka Folk och Kulturs form, inramning och tematik.
  • Vi lyfter fram konventpartnern i vår kommunikation, där vi berättar varför partnerskapet har ingåtts, vad det gemensamma engagemanget är och hur det ligger i linje med Folk och Kulturs värdegrund och vision.
  • Under konventet kommer er programpunkt och ert formmässiga bidrag lyftas i Folk och Kultur-studion.
  • Er programpunkt hamnar på Folk och Kultur Play.
  • Er programpunkt lyfts fram i tablån.

Kostnadsbild:
Investeringen för ett konventpartnerskap är från 90 000 kr exkl moms. 

Kontakt: Kimberley Torchia, kimberley.torchia@folkochkultur.se, tel: 070-265 56 22.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in