V. 3.1.0

Arrangörspartner: FST

Musikens närvaro under Folk och Kultur breddas och fördjupas nu ytterligare. Detta genom vårt partnerskap med Föreningen Svenska Tonsättare, som under Folk och Kultur skildrar samtiden genom musikframträdanden och samtal om konstmusikens mångfald, intersektoriell samverkan och morgondagens skapande.

Hur formar samtiden och digitaliseringen förutsättningarna för dagens kompositörer och deras skapande? Genom ett partnerskap är detta bland de många frågor som undersöks av Föreningen Svenska Tonsättares under Folk och Kultur.

Programpunkter under Folk och Kultur
Under invigningen den 10 februari bidrar Föreningen Svenska Tonsättare med En hyllning till konstmusiken – nutida musik i levande musikarv där prisbelönade Anna Petrini framför en samkomposition mellan Mattias Petersson och Anna Petrini, Grains Fragments, speciellt komponerad för Folk och Kultur 2021. Stycket tar avstamp i flamencons rytmiska och melodiska rötter i fragmentiserad form, här presenterade som sammanfogade gryn i en elektroakustisk klangvärld. I anslutning till uruppförandet samtalar programledare Zandra Thuvesson med Föreningen Svenska Tonsättares ordförande Martin Jonsson Tibblin om hållbara modeller för fortsatt och framtida skapande.

Föreningen Svenska Tonsättare bjuder på ytterligare ett konstmusikaliskt verk exklusivt framtaget att premiärvisas vid Folk och Kultur 2021; ett uruppförande av Jonas S Bohlin skrivet för Cecilia Zilliacus (violin) och Kati Raitinen (cello), Inhabitants III för violin och cello.

– För oss är det viktigt att synliggöra konsten och kulturskaparnas villkor i sammanhang där politiken och kulturens förutsättningar diskuteras. Vi ser fram emot årets Folk och Kultur i framåtanda där kulturskaparnas röster bidrar i samtalet med erfarenheter, kompetens och konstnärligt innehåll, kommenterar Martin Jonsson Tibblin, ordförande Föreningen Svenska Tonsättare.

Under konventet kan man också återuppleva det tredelade verket Mosaic Tales som uruppfördes på Konserthuset Stockholm i december 2020. Enligt musikjournalisten Johanna Paulsson är DELAD ENSAMHET, – en kollektivkomposition där 107 tonsättare gestaltat samtiden – “…en kraftsamling och ett oersättligt tidsdokument”.

Digitaliseringstematik lyfts även i ett samtal med fyra branschföreträdare om Morgondagens skapande. Morgondagens konstpublik. Morgondagens möten. Tonsättaren Martin Jonsson Tibblin samtalar med Pia Forsgren, regissör och konstnärlig ledare, Karin Rehnqvist, tonsättare och professor i komposition, Lars Dencik, professor emeritus i socialpsykologi och Erik-Mikael Karlsson, tonsättare och vd Norrlandsoperan om morgondagens konstnärliga skapande i relation till det mänskliga mötet.

– Musikens kraft och roll i samhället är ett framträdande tema i år. Genom partnerskapet med Föreningen Svenska Tonsättare stärks detta ytterligare, våra besökare får ett helhetsgrepp om musiken som konstform såväl som teoretiskt och själsligt begrepp, med helt säger Linde Sjöstedt, projektledare och initiativtagare, Folk och Kultur.

Föreningen Svenska Tonsättare
Föreningen Svenska Tonsättare (FST) organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området. FST har till ändamål att tillvarata sina medlemmars konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen, främja svensk musikkultur och medverka till spridning av svensk musik i Sverige och utlandet.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in