V. 3.1.0

Arrangörspartner: Projekt Nexus

Vår senaste arrangörspartner är Projekt Nexus. Genom partnerskapet
lyfter vi det fria och ideella kulturlivets förutsättningar och villkor i en
serie programpunkter under Folk och Kultur. Konventets besökare
erbjuds att ta del av Nexus aktuella rapport Kulturlivets fortlevnad
genom en tänkvärd föreläsning och ett spännande panelsamtal med
efterföljande digitalt eftersnack.

Arvsfondsprojektet Nexus är vår senaste arrangörspartner till Folk och Kultur 2021. Rapporten som uppmärksammas genom partnerskapet undersöker de regionala kulturplanerna jämte policydokument och kultursamverkansmodellen. Rapporten presenterar viktiga frågor rörande förutsättningarna för finansiering inom landets regioner, exempelvis om regionala strukturer bidrar till ojämlikhet i kulturlivet, och hur olika kulturformer inkluderas i de regionala kulturplanerna.

Ta del av rapporten och samtalet – under Folk och Kultur
Under Folk och Kultur får besökare möjlighet att ta del av rapportens innehåll genom projekt Nexus föreläsning Håller kultursamverkansmodellen? – om rapporten Kulturlivets fortlevnad som släpps på vår digitala plattform onsdag den 10 februari och går att se under hela konventet.

En fördjupad förståelse för resultatens betydelse erbjuds även genom panelsamtalet Vinnare och förlorare i kultursamverkansmodellen. Samtalet tar avstamp i rapporten och diskussionen kretsar kring kultursamverkansmodellen, det fria ideella kulturlivet och den regionala kulturpolitiken. Vilka problem och utmaningar möter det fria och ideella kulturlivet och hur kan vi finna lösningar för kulturlivets fortlevnad?

Medverkar i samtalet gör bland andra Kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L), Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige och Susanna Dahlberg, VD Regionteater Väst, ledamot i styrelsen för Svensk Scenkonst och författare till studien om armlängds avstånd ”What is the length of an arm”. Samtalet leds av Anna Wallgren, Generalsekreterare på Ung Media Sverige.

Panelsamtalet sänds på Folk och Kultur, torsdag 11 februari kl. 11:25. Ett digitalt eftersnack följer samtalet, där de som tagit del av innehållet bjuds in till att mötas, reflektera och diskutera frågorna tillsammans.

– Vårt deltagande på Folk och Kultur möjliggör för oss att kunna lyfta centrala frågor rörande det ideellt burna kulturlivets förutsättningar, frågor som vi som en del av civilsamhället får möjlighet att ställa utifrån våra perspektiv, säger Niklas Carlsson, projektledare för Projekt Nexus och fortsätter: – Det ideellt burna kulturlivet har länge varit ett fält inom kulturpolitiken som är förbisett, eftersatt och underfinansierat. Tack vare samarbetet med Folk och Kultur kan Nexus sätta ljuset på viktiga frågor och skapa dialog om lösningar i relevanta forum.

– Vi är glada över att genom detta partnerskap lyfta de rådande förutsättningarna för det fria kulturlivet. Det är viktigt att skapa synlighet för dessa frågor då de berör hela kulturbranschen, säger Linde Sjöstedt, projektledare och initiativtagare, Folk och Kultur.

Läs rapporten
Rapporten Kulturlivets fortlevnad släpptes onsdag 3 februari och kan laddas ner i sin helhet via denna länk.

Läs mer om rapporten och partnerskapet i följande pressmeddelande.

Om Projekt Nexus
Projekt Nexus är ett Arvsfondsprojekt som drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur. Projektet arbetar med att utveckla och testa samverkansstrukturer för det fria och ideella kulturlivets demokratiska organisationer, såväl på lokal och regional som nationell nivå.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in