V. 3.1.0

Konventpartner: Columbird

Vi är stolta att kunna presentera vår första konventpartner 2021 – kommunikationsbyrån Columbird. Samarbetet syftar till att skapa rätt förutsättningar för ett inspirerande kulturpolitiskt konvent i digitalt format.

Vår första partner 2021 är den digitala kommunikationsbyrån Columbird, vars drivkraft med att gå in i ett partnerskap är en tro på konstens och kulturens roll och nödvändighet i samhället. De har sin bas i Eskilstuna och är experter inom webb, design, content och sociala medier. 

– När Folk och Kultur kontaktade oss förstod vi genast att det här är ett fantastiskt uppdrag. Att få utveckla ett digitalt konvent tillsammans är en unik möjlighet och ett kul projekt att vara involverade i. Och så är det förstås alltid roligt att samarbeta med en engagerad partner. Därför valde vi att gå från digital konsult till konventpartner. En starkt bidragande orsak var också kopplingen till Eskilstuna förstås, och att få möjlighet att stärka staden, Folk och Kultur och samhällsviktiga projekt likt detta.

Folk och Kulturs webb, som lanserades för ett år sedan, har skapats tillsammans med Columbird. När plattformen blir digital 2021 är Columbird en viktig samarbetspartner. De kommer att bistå Folk och Kultur i processen att översätta ett starkt varumärke, där fysiska tvärsektoriella möten legat i fokus, till ett digitalt format.

– Vi har valt Columbird som partner för att de är snabba, duktiga, roliga och pålitliga att samarbeta med. De är passionsdrivna och  tror på konstens och kulturens kraft. De är även Eskilstunabaserade, vilket är viktigt, då Folk och Kultur gärna stödjer det lokala näringslivet. Under den tid vi har jobbat i nära samarbete har de alltid lyssnat in, sett lösningar och hjälpt oss att utveckla våra idéer längs vägen – hemsidan har blivit mer levande tillsammans med dem, berättar Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information om våra partnerskap här.

För att prata vidare om fördelarna med partnerskap för just dig och din organisation, kontakta vår partnerskapsansvarig, Kimberley Torchia på: kimberley.torchia@folkochkultur.se, 070 265 56 22.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in