V. 3.1.0

Satellitkonvent

Vill ni mötas digitalt och inspireras under Folk och Kultur 2021?

Folk och Kultur genomförs 2021 som ett digitalt konvent. Eskilstuna och Sörmland är fortfarande nära samarbetspartners och möjliggörare men vi kan inte mötas fysiskt i Eskilstuna för att på samma sätt som vanligt dela upplevelsen, erfarenheten och intrycken på plats. Men det hindrar inte att nya möten sker och inspiration delas i anslutning till konventet – vi presenterar formatet som möjliggör detta: satellitkonvent. Det är ett digitalt format där olika aktörer (kommuner, myndigheter, institutioner m.fl.) kan hålla workshoppar kring Folk och Kulturs innehåll utifrån ett lokalt perspektiv och applicera det på sitt egna arbete och engagemang. Formatet har utvecklats tillsammans med Gislaveds kommun som är först ut med att hålla ett satellitkonvent.

Satellitkonventen pågår under eftermiddagarna 10-12 feb, vilket ger möjlighet att utgå från innehåll och teman som belysts under förmiddagen (konventet pågår 08.30-12.00). Folk och Kultur stöttar med upplägg, frågeställningar, genomförande och moderatorer för dessa digitala workshoppar. Kostnad baseras på antal workshopdagar som genomförs.

Vill du veta mer om våra satellitkonvent?

Mejla kimberley.torchia@folkochkultur.se för mer information om satellitkonvent, vilka möjligheter som finns samt kostnadsbild.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in