V. 3.1.1

Folk och Kultur kraftsamlar under 9–11 februari 2022

För femte året i rad erbjuder Folk och Kultur ett kurerat och omfattande program med tvärsektoriella möten i fokus. I en tid då kulturen drabbats oerhört hårt av pandemins konsekvenser, tar Folk och Kultur åter plats som ett interaktivt, digitalt och deltagarstyrt konvent. Med över 100 programinslag och över 80 medverkande organisationer och företag manifesteras vikten av konstens och kulturens betydelse i hela landet under 9-11 februari.

Programmets fokusområden spänner från hållbarhet och kulturpolitik, återväxt och integration till internationella frågeställningar om konstens betydelse och finansiering av ett hållbart kulturliv. Den stora uppslutningen från Sveriges politiska företrädare, beslutsfattare och kulturskapare, och över 80 nationella instanser, regionala institutioner och lokala aktörer visar att Folk och Kultur etablerats som en angelägen nationell tvärsektoriell plattform för samhälls- och demokratiutveckling.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) inviger Folk och Kultur med efterföljande samtal med författaren och opinionsbildaren Matilda Westerman. Årets keynote speakers är den brittiske författaren, tänkaren och journalisten Dougald Hine, den drivande kraften bakom Dark Mountain Project och a school called HOME och den isländske konstnärlige ledaren Jonatan Spejlborg, initiativtagare till en folkhögskola som samlar unga människor från hela världen i den lilla fiskebyn Seyðisfjörður på den svårtillgängliga nordöstra sidan av Island.

Partiledarna Nooshi Dadgostar (V) och Annie Lööf (C) presenterar visionära framtidsspaningar för kulturpolitiken. Inför förestående val i höst ställs frågorna om hur politiken ser på kulturens återstart och vilka åtgärdsplaner de tänker genomföra. I panelerna finns en bred representation med de kulturpolitiska talespersonerna Viktor Wärnick (M), Lawen Redar (S), Christer Nylander (L), Catarina Deremar (C), Vasiliki Tsouplaki (V), Anna Sibinska (MP) och Roland Utbult (KD).

– Vi behöver alla göra vad vi kan för att stötta kulturutövarna och hålla konsten och kulturen levande för att kunna ha ett starkt och brett kulturliv efter pandemin. Krisinsikt och krafttag behövs och Folk och Kultur är mer relevant än någonsin som en arena för de angelägna kulturpolitiska diskussionerna, säger Ismo Railisson, projektledare för Kulturlyftet.

Höjdpunkter ur programmet

Programmet visas parallellt på sex digitala scener och är indelat i sex huvudteman: Kulturpolitik, Nordiska perspektiv, Ungas kultur, Centrum och periferi, Konstnärlig frihet, Kultur och näringsliv. Mer info här.

Författaren Linnéa Axelsson och konstnären Britta Marakatt Labba samtalar om den samiska konstens relation till Svenska kyrkan och hur försoningsprocessen som just nu påbörjats påverkar deras konstnärskap. Sörmlands första Wikimedian-in-Residence visar hur man tillsammans med andra kan göra samhället mer jämlikt.

Sveriges Radio bjuder på en folkbildande och underhållande stund med två av sina främsta poddar och program; Lantzkampen i P1 och Det politiska spelet. Utifrån den nionde årliga Nostradamus-rapporten om film- och Tv-branschens framtid berättar medieanalytikern Johanna Koljonen om trender och tendenser inom den audiovisuella branschen i allmänhet och filmvärlden i synnerhet.

Den nutida finländska jazzens främsta namn, trumpetaren och kompositören Verneri Pohjola släpper tre helt nyinspelade låtar för Folk och Kultur. Sångerskan och låtskrivaren Lisa Nilsson samtalar med musikterapeuten Marianne Viper och religionsvetaren Philip de Croy om hur vi kan närma vi oss döden via musicerande. Virpi Pahkinen framför dansföreställningen Vindvaka med efterföljande samtal med Giron Sámi Teáhters chef Åsa Simma.

Sveriges yrkesverksamma kulturskapare KLYS lanserar ett gemensamt kulturpolitiskt program inför valet i september. Konstnärernas Riksorganisation presenterar branschrapporten Konstbranschen i siffror 2021. Jonas Hellberg (S), Nina Björby (S) och Robert Uitto (S) samtalar med Ulf Wickbom om länskulturinstitutionernas breda verksamhet och utmaningar och möjligheter för ett hållbart kultur i hela landet.

I samarbete med konventpartner Smart Coop implementeras den digitala plattformen Hypersay Events som möjliggör nya sociala interaktioner och nätverksskapande.

Folk och kultur i Eskilstuna

Även om årets konvent är digitalt är Region Sörmland och Eskilstuna kommun i högsta grad närvarande och bidrar med flera intressanta programpunkter.

– Folk och Kultur debatterar och belyser kulturens förutsättningar. Det är också en plats för inspiration och lärande som hjälper oss att tänka nytt. Vi är stolta att Eskilstuna är värdstad även i år, och ser redan nu fram emot att ses på plats i Eskilstuna 2023, säger Marie Svensson, kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna kommun.

Eskilstuna-Kurirens stiftelse delar för första gången ut Selanderpriset på 100 000 kronor. Vem som får priset avslöjas på Folk och Kultur. De tre nominerade – Jojje Olsson, Åsa Erlandsson och David Baas – berättar om sin livsgärning, drivkrafter och varför civilkurage är viktigt för demokratin. Region Sörmland arrangerar ett samtal om kulturen som drivkraft för stadsutveckling och attraktivitet.

För mer information och pressintervjuer, kontakta:

Ismo Railisson, projektledare Folk och Kultur och Kulturlyftet
ismo.railisson@folkochkultur.se, tel. 0705-52 56 50

Anna Cokorilo, kulturstrateg
anna.cokorilo@fst.se, tel. 0706-02 51 15

Pressbilder kan laddas ner från: https://folkochkultur.se/press-och-media/pressbilder/
Folk och Kulturs program 2022 i sin helhet: https://folkochkultur.hypersay.events/

Folk och Kultur är ett tvärsektoriellt, kulturpolitiskt konvent som hålls i Munktellstaden i Eskilstuna i februari varje år sedan 2018. År 2022, liksom 2021, tar konventet plats i formen av en digital arena. Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland samt hundratals externa arrangörer och utställare.  Folk och Kultur 2022 genomförs med stöd av Kulturrådet och Sparbanken Rekarne. Folk och Kultur Vänner är också möjliggörare till den gemensamma plattformen för konstnärliga och kulturpolitiska samtal.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in