V. 3.1.1

Bakgrund

När kultursamverkansmodellen infördes 2011 blev det starten på ett utökat samarbete inom kulturen på regional nivå. Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd såg möjligheten till samarbete och högt på dagordningen var frågor som: Hur ska vi synliggöra den regionala kulturens betydelse? Visa kulturens roll i samhällsutvecklingen ur ett regionalt perspektiv? Hur samlar vi politiker från alla olika områden och nivåer på en och samma plats, för att uppleva, delta och få en större kunskap om kulturens betydelse i vårt gemensamma samhällsbygge?

När vi träffades en dag i början av 2016 samtidigt som Folk och Försvar pågick i Sälen utbrister Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige ”Det borde finnas ett Folk och Kultur” – vi andra tystnar i fem sekunder och säger sedan; JA, vi skapar ett Folk och Kultur.

Där och då föddes ”Folk och Kultur” – ett kulturpolitiskt konvent som vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet. En gemensam mötesplats för att sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer, synliggöra den regionala nivån samt vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in