V. 3.1.0

Tack!

Här presenterar vi alla som stödjer oss i Folk och Kultur Vänner – era bidrag är mycket värdefulla för oss. Stort tack!

Privatpersoner:

Ann Traber
Anna Cokorilo Nicolay
Barbro Wenden
Benedikte Esperi
Björn Larsson
Boa Ruthström
Chris Torch
Christina Nyström
Claes O. Jansson
Elenor Wolgers
JonasArulf
Kaisa Komulainen-Nilsson
Karin Melinder
Kerstin Ramdén
Lars Olof Nilsson
Lina Campbell
Magnus Reinholtz
Pelle Wistén
Sara Sandström Nilsson
Tuomo Haapala
Ulrika Wolff
Åsa Kratz

Företag/förening/kommun/region/annat:

Centrum för dramatik
Pantomimteatern
Riksteatern Väst
Scenknuten
Skandinavisk Playbackteater Studio
Smålands Musik och Teater
Soft Ekonomi AB
Sveriges Folkhögskolor

Sveriges Spelmäns Riksförbund
TEATERi
Virserums Konsthall ideell förening

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in