V. 3.1.0
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Möjliggörare

Folk och Kultur är ett deltagarstyrt konvent och alla är välkomna att bidra. Tillsammans skapar vi den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen.

Det finns olika former för hur man kan bidra till Folk och Kultur, exempelvis genom samarbeten och stöd men också genom att arrangera programpunkter eller vara en del av utställartorget.

Nedan listas de som möjliggör Folk och Kultur.

Tack alla!

Initiativtagare

Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd.

Samarbeten

Folk och Kultur samarbetar nära med Eskilstuna kommun och Region Sörmland.

Stöd

Folk och Kultur har stöd av Kulturrådet, Svenska Postkodsstiftelsen och Eskilstuna kommunföretag.

Partners

Columbird, läs mer här.

Gislaveds kommun, läs mer här.

KulturUngdom, läs mer här.

Kungliga Musikaliska Akademin, läs mer här.

Skara kommun, läs mer här.

Sensus studieförbund, läs mer här.

Tegel och Hatt, läs mer här.

Föreningen Svenska Tonsättare, läs mer här.

Projekt Nexus, läs mer här.

LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, läs mer här.

Folk och Kultur Vänner

Det finns möjlighet att stödja Folk och Kultur genom att bli medlem i Folk och Kultur Vänner. Medlemmarna i Folk och Kultur Vänner hittar ni här.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in