V. 2.1.8
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Om

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och utställare. Folk och Kultur äger sedan starten 2018 rum årligen i Munktellstaden i Eskilstuna.

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Vi tror på den öppna dialogen där konst och kultur är basen, men där övriga samhällsområden deltar
aktivt. Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.

Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser.

Värdegrund

Vi tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart.

Arrangörer/utställare garanterar att de arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde, enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna samt Sveriges nationella kulturpolitiska mål.

Sådana arrangemang och sammankomster som har inslag, föreläsare eller annan typ av information som förespråkar främlingsfientliga, rasistiska påståenden eller uttryck får ej genomföras inom ramen för Folk och Kultur.

Läs Folk och Kulturs avtalspolicy här.

Organisation

Länsteatrarna i SverigeRegional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, och de tre organisationernas 67 medlemsinstitutioner, arrangerar Folk och Kultur. De tre medlemsorganisationerna har bildat en ideell förening Kulturlyftet – Kultur i hela landet, som är projektägare för Folk och Kultur. Kulturlyftet är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska organisationer.

Styrelsen Kulturlyftet – Kultur i hela landet

Robert Uitto, ordförande
(ordförande Länsteatrarna i Sverige)

Nina Björby, vice ordförande
(ordförande Regional Musik i Sverige)

Lena Carlbom, kassör
(vice ordförande Länsteatrarna i Sverige)

Jonas Hellberg, sekreterare
(ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd)

Gunn Öjebrandt, ledamot
(vice ordförande Regional Musik i Sverige)

Inga Göransson, ledamot
(vice ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd)

Styrgrupp

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
Jonas Hellberg, ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd
Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige
Martin Roos, vd Destination Eskilstuna AB
Åsa Kratz, ordförande nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Region Sörmland
Adjungerad:
Linde Sjöstedt projektledare Folk och Kultur

Projektledare

Linde Sjöstedt

Projektkoordinator

Luna Nilsdotter

Programråd

Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst (LTS)
Rikard Gateau, konstnärlig verksamhetschef, Västmanlandsmusiken (RMS)
Annelie Kurttila, museichef Stockholms läns museum (LMSR)

Projektgrupp

Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur
Mikael Palo, chef kultur och utbildning Region Sörmland
Mats Widelund, områdeschef Kultur Eskilstuna kommun

För kontakter till oss som jobbar med Folk och Kultur, se här

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!