V. 3.1.0
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Organisation

Organisation

Länsteatrarna i SverigeRegional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, och de tre organisationernas 67 medlemsinstitutioner, arrangerar Folk och Kultur. De tre medlemsorganisationerna har bildat en ideell förening Kulturlyftet – Kultur i hela landet, som är projektägare för Folk och Kultur. Kulturlyftet är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska organisationer.

Styrelsen Kulturlyftet – Kultur i hela landet

Robert Uitto, ordförande
(ordförande Länsteatrarna i Sverige)

Nina Björby, vice ordförande
(ordförande Regional Musik i Sverige)

Lena Carlbom, kassör
(vice ordförande Länsteatrarna i Sverige)

Jonas Hellberg, sekreterare
(ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd)

Gunn Öjebrandt, ledamot
(vice ordförande Regional Musik i Sverige)

Inga Göransson, ledamot
(vice ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd)

Styrgrupp

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
Jonas Hellberg, ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd
Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige
Martin Roos, vd Destination Eskilstuna AB
Åsa Kratz, ordförande nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Region Sörmland
Adjungerad:
Linde Sjöstedt projektledare Folk och Kultur

Projektledare

Linde Sjöstedt

Projektkoordinator

Luna Nilsdotter

Programråd

Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst (LTS)
Rikard Gateau, konstnärlig verksamhetschef, Västmanlandsmusiken (RMS)
Annelie Kurttila, museichef Stockholms läns museum (LMSR)

Projektgrupp

Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur
Mikael Palo, chef kultur och utbildning Region Sörmland
Mats Widelund, områdeschef Kultur Eskilstuna kommun

För kontakter till oss som jobbar med Folk och Kultur, se här

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in