V. 3.1.0
Ulf Aneer
Foto: Ulf Aneer

Praktik

Vill du praktisera på Folk och Kultur?

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent, som sedan starten 2018 äger rum årligen vecka 6 i Munktellstaden, Eskilstuna. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Nu söker vi praktikanter till vårt team under vår- och hösttermin 2021!

Om Folk och Kultur

Folk och Kultur är ett deltagarstyrt konvent. Som plattform för inspiration, upplevelser och lärande skapas innehållet i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Tillsammans är vi den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. 

2021 var första gången Folk och Kultur ägde rum som ett digitalt konvent, läs mer om detta här

Om praktiken

Arbetet kommer kretsa kring att genomföra Folk och Kultur i februari 2022. Du kommer att jobba nära övriga teamet med en handledare, men också få ta eget ansvar. Uppgifterna är både administrativa, kommunikativa och produktionsbaserade. Du kommer att få inblick i en projektverksamhet och i ett processbaserat arbetssätt, med arrangörer och partners i samverkan mot ett gemensamt mål.  

Förutom en kontorsplats i centrala Stockholm och härliga kollegor, erbjuder vi dig möjlighet att få praktisk erfarenhet i att arbeta i en idéburen organisation som verkar opinionsbildande. Det finns goda möjligheter till att utforma din praktikperiod utefter vad du vill få ut av den och utifrån din kompetens och erfarenhet. Tillsammans kommer vi överens om en praktikplan.

För praktik under vårterminen tar vi emot ansökningar löpande men ser helst en sammanhängande praktikperiod på minst 5 veckor. För praktik under höstterminen ser vi helst att praktikperioden följer universitetets termin, med start i början av september 2021 och slut i mitten av januari 2022. Start, slutdatum och längd på praktiken kan dock diskuteras. 

Vi kan inte erbjuda någon ersättning och det är därför ett krav att praktiken är en del av en eftergymnasial utbildning, dvs. ingår i CSN-berättigat program eller kurs på högskola eller universitet eller att du är berättigad ersättning från Arbetsförmedlingen.

Ansök!

Du ansöker genom att maila ett personligt brev och CV till linde.sjostedt@folkochkultur.se. Märk din ansökan ”Praktikant vårtermin 2021” eller “Praktikant hösttermin 2021”.

Välkommen med din ansökan!

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in