V. 2.1.7
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Vision

Folk och Kulturs vision

Tillsammans är vi den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen.


Folk och Kultur ska

– utveckla en tvärsektoriell mötesplats för samhällsutveckling med konst och kultur som grund.
– bidra till ett demokratiskt och hållbart samhälle genom att vara en katalysator för ett fritt och tillgängligt konst- och kulturliv i hela landet.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!