V. 1.0.2
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Vision

Folk och Kulturs vision

Tillsammans är vi den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen.


Folk och Kultur ska

– utveckla en tvärsektoriell mötesplats för samhällsutveckling med konst och kultur som grund.
– bidra till ett demokratiskt och hållbart samhälle genom att vara en katalysator för ett fritt och tillgängligt konst- och kulturliv i hela landet.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev