V. 3.1.0
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Vision och värdegrund

Folk och Kulturs vision

Tillsammans är vi den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen.

Folk och Kultur ska

  • utveckla en tvärsektoriell mötesplats för samhällsutveckling med konst och kultur som grund.
  • bidra till ett demokratiskt och hållbart samhälle genom att vara en katalysator för ett fritt och tillgängligt konst- och kulturliv i hela landet.

Värdegrund

Vi tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart.

Arrangörer/utställare garanterar att de arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde, enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna samt Sveriges nationella kulturpolitiska mål.

Sådana arrangemang och sammankomster som har inslag, föreläsare eller annan typ av information som förespråkar främlingsfientliga, rasistiska påståenden eller uttryck får ej genomföras inom ramen för Folk och Kultur.

Läs Folk och Kulturs avtalspolicy här.

Läs Folk och Kulturs kommenteringsregler här.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in