V. 3.1.1
Foto: José Figueroa
Foto: Foto: José Figueroa

Partners 2020

År 2020 är det första året som Folk och Kultur har arbetat med konventpartnerskap och arrangörspartnerskap. Vi är väldigt stolta över de organisationer som har valt att kliva in i dessa samarbeten med oss.

Dans i Nord – Arrangörspartner 2020

Daniel Sachs Foundation/Skandinavisk Playbackteater Studio – Konventpartner 2020

Är ditt företag eller organisation engagerade i frågor som rör demokrati, regional utveckling och hållbarhet för både människor och samhälle? Vi söker partners som vill utforska, utmana och inspirera tillsammans med Folk och Kultur. Tillsammans blir vi den ledande mötesplatsen för konsten och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen.

Hör av dig så berättar vi mer om Folk och Kultur och vilka möjligheter till partnerskap som finns. En förutsättning för att bli partner till Folk och Kultur är vi delar värdegrund och att er medverkan stärker konventets kvalitet.

Kontakt: Linda K Nordfors, linda.k.nordfors@folkochkultur.se, 0709-890 339

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in