V. 3.1.0
Elisabeth Toll.
Foto: Elisabeth Toll.

Ett tillgängligt, demokratiskt och framåtriktat Folk och Kultur 2021

H.K.H. Kronprinsessan Victoria blir, för andra året i rad, Folk och Kulturs officiella beskyddare. Sveriges riksdags talman Andreas Norlén (M), statsminister Stefan Löfvén (S) och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) deltar vid det digitala konventet för att markera vikten av kulturpolitiska samtal som aldrig varit viktigare än nu, i en tid då konsten och kulturen drabbats hårt av pandemins konsekvenser. Med visionära framtidsspaningar medverkar också Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, Centerpartiets partiledare Annie Lööf och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar och breddar den tvärsektoriella nationella samlingsplatsen för kulturpolitik med omställning och nytänkande i fokus. Folk och Kultur genomförs från Scenkonst Sörmlands studio i Eskilstuna under 10-12 februari, med samtliga sändningar öppna för allmänheten.

Att Folk och Kultur etablerats som en angelägen nationell tvärsektoriell plattform för samhälls- och demokratiutveckling visar den stora uppslutningen från Sveriges högsta politiska företrädare och över 150 nationella instanser, regionala institutioner och företag samt fria lokala aktörer och kulturskapare. Tillsammans presenteras under tre dagar över 240 program med en tematik som spänner från hållbarhet och kulturpolitik, återväxt och integration till internationella frågeställningar om konstens betydelse och finansiering av ett hållbart kulturliv

– Vi är ödmjuka inför det stora intresse som finns för Folk och Kultur. Det vi ser nu, när kulturen behöver kraftsamla, är att behovet av tvärsektoriella samtal blir större än någonsin. Något som ytterligare bekräftas av närvaro av Sveriges makthavare och att H.K.H. Kronprinsessan Victoria väljer att, för andra året i rad, bli konventets officiella beskyddare, säger Linde Sjöstedt, projektledare och initiativtagare, Folk och Kultur.

Amanda Lind: Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet, Talman Andreas Norlén: Foto Anders Löwdin, Stefan Löfvén: Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet, Ulf Kristersson: Foto Fredrik Wennerlund, Nooshi Dadgostar: Foto Anna Tärnhuvud, Annie Lööf: Foto Centerpartiet

Amanda Lind: Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet, Stefan Löfvén: Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet, Nooshi Dadgostar: Foto Anna Tärnhuvud, Annie Lööf: Foto Centerpartiet, Ulf Kristersson: Foto Fredrik Wennerlund, Talman Andreas Norlén: Foto Anders Löwdin.

 –  Den regionala kulturen betyder så mycket för Sveriges kulturliv och för människors vardag runt om i landet. Jag ser fram emot Folk och Kultur, vi behöver denna mötesplats, för att tillsammans arbeta för att Sverige fortsatt ska vara en kulturnation att räkna med, kommenterar kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Kungliga beskyddarskap syftar till att långsiktigt främja Folk och Kulturs vision; att bidra till ett demokratiskt och hållbart samhälle genom att vara en katalysator för ett fritt och tillgängligt konst- och kulturliv i hela landet. Konventet vill nå ut brett och visa många politiska områden vikten av kultur men också blicka framåt och erbjuda riksdagens samtliga partiledare en möjlighet att presentera sina framtidsspaningar.

– Coronapandemin har slagit hårt mot hela kulturbranschen, men kris kan också innebära utveckling. Det är tid för omställning och nytänkande både i politiken och i samhället och vi hoppas på ett fokus #framåt på vår gemensamma mötesplattform, fortsätter Linde Sjöstedt.

Folk och Kulturs samtliga sändningsprogram blir tillgängliga och erbjuds kostnadsfritt under konventets 3 dagar. Att det genomförs digitalt med hjälp av innovativ teknik ger nya sociala interaktioner och möjlighet till nätverksskapande. Med kanalen “Unga avtryck” lyfts ungas skapande och röster. Det nya formatet satellitkonvent, efter ett initiativ från Gislaved kommun, erbjuder kommuner och organisationer runt om i Sverige att skapa en lokal plats för inspiration och möten kring svensk kulturpolitik.

Ännu en nyhet är att Folk och Kultur i år initierat ett medlemskap “Folk och Kultur Vänner” där företag, institutioner, föreningar och privatpersoner kan bidra och därmed stärka konstens och kulturens verkliga roll i samhället.

Programmet i sin helhet kommer att presenteras i januari via Folk och Kulturs kanaler. Information uppdateras löpande på www.folkochkultur.se och sociala medier (@folkochkultur på Twitter, Instagram, Facebook och LinkedIn).

Presskontakt Folk och Kultur
Kimberley Torchia
Kimberley.torchia@folkochkultur.se
070-265 56 22

Folk och Kultur
Folk och Kultur är ett tvärsektoriellt, kulturpolitiskt konvent som strävar efter att skapa långsiktiga och bestående strukturer för det fria regionala kulturpolitiska samtalet. Det är ett konvent och en arena för dialog och nytänkande inom kulturpolitiken med stort fokus på att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse i sig och för andra sektorer. Folk och Kultur är den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Konventet hålls i Eskilstuna i februari varje år sedan 2018. År 2021 blir Folk och Kultur ett digitalt konvent och programmet erbjuds kostnadsfritt för alla besökare.

Kungliga beskyddarskap
Kungliga beskyddarskap har en lång historisk tradition. Idag innebär begreppet ett uttalat stöd för organisationers, föreningar eller institutioners arbete eller ett stöd till andra viktiga verksamheter eller samhällsengagemang. Mer information på www.kungahuset.se.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in