V. 3.1.1

Gislaved håller satellitkonvent

Folk och Kultur och Gislaved i partnerskap för att skapa digital kulturpolitisk mötesplats

2020-11-12

Det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur hålls digitalt 2021. För den som befinner sig i Gislaveds kommun kommer det finnas möjlighet att mötas digitalt i anslutning till konventet. Syftet är att skapa inspiration, dialog och nya möten kring kulturens roll i samhällsutvecklingen. Den digitala mötesplatsen är ett resultat av ett samarbete mellan Folk och Kultur och Gislaveds kommun.

Att Folk och Kultur genomförs digitalt 2021 innebär att möjligheten till fysiska interaktioner minskar. Detta förhindrar dock inte att nya möten sker och inspiration delas digitalt i anslutning till konventet. Det går även att ytterligare förstärka det lokala perspektivet kopplat till den tvärsektoriella och nationella plattformen. Detta har varit utgångspunkten för den dialog mellan Gislaveds kommun och Folk och Kultur som nu mynnat ut i ett nytt format, nämligen ett satellitkonvent. Det är ett digitalt format där workshoppar hålls kring Folk och Kulturs innehåll utifrån ett lokalt perspektiv och appliceras på det egna arbetet och engagemanget.

Den gemensamma strävan att lyfta konstens och kulturens betydelse i samhälls- och demokratiutvecklingen har varit en drivande kraft i partnerskapet. Nu inleds ett arbete med att tillsammans skapa en arena där representanter från kultur, näringsliv och civilsamhälle i Gislaved kan inspireras och tillsammans blicka framåt. 

  – Vi hoppas att med det här konceptet kunna bidra till att synliggöra den mångfacetterade kultur som skapas i hela landet, säger Magnus Jonsson, kulturchef Gislaveds kommun.

Formatet satellitkonvent kommer även erbjudas till andra kommuner och platser runt om i Sverige för dem som likt Gislaved vill skapa en plats för inspiration och möten kring svensk kulturpolitik. Vi kommer inom kort gå ut med mer information om formatet och vilka möjligheter det finns att hålla ett eget digitalt satellitkonvent i samband med Folk och Kultur.

– Gislaved har verkligen inspirerat oss genom att bidra med nya perspektiv, idéer och möjligheter. De kom till oss med ett spännande koncept och har låtit oss se konventet med nya ögon. För oss kändes det naturligt att ingå detta partnerskap, särskilt med tanke på att deras värdegrund och vision ligger väldig nära vår egen. Jag ser med spänning fram emot att inleda partnerskapet och att sedan ta del av slutresultatet i februari, säger Linde Sjöstedt, projektledare och initiativtagare, Folk och Kultur.

Gislaveds kommun kommer även bidra med programinnehåll under Folk och Kultur 2021. Detta i form av ett livesänt panelsamtal som behandlar kulturens roll i samhällsutvecklingen. Under det tvärsektoriella samtalet kommer representanter från civilsamhälle, kultur och hållbarhet mötas för att diskutera kulturens betydelse i samhället utifrån ett bredare perspektiv. Samtalet kommer utgå från de övergripande målen som genomsyrar Gislaveds verksamheter och arbete. Innehåll, deltagare och agenda presenteras inom kort.

Folk och Kulturs satellitkonvent
Satellitkonventet är ett format för inspiration och möten i samband med det digitala Folk och Kultur 2021. Formatet består av digitala workshops som tar avstamp i konventets innehåll och hur dessa frågor och teman kan appliceras lokalt. Satellitkonvent pågår under eftermiddagarna 10-12 feb, vilket ger möjlighet utgå från de frågor och teman som deltagarna tagit del av under förmiddagen (konventet pågår 08.30-12.00). Folk och Kultur stöttar med upplägg, plan och moderatorer för dessa digitala workshops. Mer information om satellitkonventet som format kommer inom kort i Folk och Kulturs digitala kanaler.

Presskontakt:
Kimberley Torchia
kimberley.torchia@folkochkultur.se
070-265 56 22

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in